Rizika při cestování do subtropických a tropických zemí

V přiloženém článku jsou uvedena málo známá rizika vzniku infekčních onemocnění při cestování do subtropických a tropických oblastí a možnost jejich prevence.

Zpracovala: MUDr. Kateřina Valešová, protiepidemické oddělení Praha západ

Datum zpracování:  15.08.2014