Schválení účetní závěrky za rok 2013

KHS sděluje, že ji byla v souladu s ust. § 5a zákona č. 219/2000 Sb. a vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek schválena ze strany zřizovatele - Ministerstva zdravotnictví ČR - účetní závěrka za rok 2013. V příloze je dle § 11 výše citované vyhlášky č. 220/2013 Sb. přiložen Protokol o schvalování účetní závěrky.

 

V Praze dne 4/7/2014 

 

RNDr. Jan Jarolímek, MBA

náměstek ředitele pro ekonomicko-provozní činnost