Schválení účetní závěrky za rok 2014

 

KHS sděluje, že ji byla v souladu s ust. § 5a zákona č. 219/2000 Sb. a vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek schválena ze strany zřizovatele - Ministerstva zdravotnictví ČR - účetní závěrka za rok 2014.

 

V příloze je dle § 11 výše citované vyhlášky č. 220/2013 Sb. přiložen Protokol o schvalování účetní závěrky.

 

 

V Praze dne 30/6/2015

 

 

RNDr. Jan Jarolímek, MBA

ředitel odboru ekonomicko-provozního