Schválený rozpočet 2016

Vážení návštěvníci webových stránek,

 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze zveřejňuje schválený rozpočet na rok 2016. Bližší informace o schváleném rozpočtu dle závazných ukazatelů i podrobném rozpočtu výdajů v členění dle rozpočtových položek jsou uvedeny v přiložených dokumentech. Finanční prostředky z tzv. nároků z nespotřebovaných výdajů (NNV) za rok 2015 budou do konečného rozpočtu 2016 zapojeny v průběhu měsíce února a to na konkrétní rozpočtové položky.

 

V Praze dne 20. 1. 2016

 

RNDr. Jan Jarolímek, MBA

ředitel odboru ekonomicko-provozního