Sezóna letních dětských táborů je za dveřmi

Blíží se letní prázdniny a řada dětí v tomto období navštíví letní tábory. Ve Středních Čechách se dlouhodobě rekreuje jeden z největších počtů dětí, a tak Krajská hygienická stanice Středočeského kraje vydává doporučení jak pro provozovatele táborů, tak pro rodiče dětí, které se na nich budou rekreovat.

 

„Zatímco v roce 2015 se ve středních Čechách 221 táborů zúčastnilo 20 190 dětí, v roce loňském to bylo již 20 908 dětí na 226 táborech. Nárůst počtu rekreovaných dětí očekáváme i v tomto roce,“ přibližuje ředitelka KHS Středočeského kraje Jarmila Rážová. 

 

„Mezi hlavní povinnosti pořadatelů dětských letních rekreací patří nahlášení akce včas – měsíc předem – krajské hygienické stanici, dále zajištění zásobování místa pitnou vodou, odstraňování odpadu, stravování nebo ubytování dětí. Rodiče by si pak při rozhodování o pobytu svého dítěte měli zjistit adresu a místo konání tábora, zkušenosti ostatních rodičů, seznámit se s náplní činností na táboře a také s podmínkami ubytování a zajištění osobní hygieny dětí,“ doplňuje Jana Tomicová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých KHS Středočeského kraje.

 

Jednou z nejdůležitějších věcí je zajištění zásobování tábora pitnou vodou. V této oblasti také středočeští hygienici v loňském roce odhalili největší počet závad. Pitná voda musí splňovat hygienické požadavky a musí jí být dostatek k pití, čištění zubů, vaření, mytí nádobí, čištění pracovních ploch v kuchyni, osobní hygieně osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné a k provozu ošetřovny a izolace.  

 

K případnému donášení nebo dovozu pitné vody musí být použity pouze čisté uzavíratelné nádoby zhotovené z materiálů určených k přímému styku s pitnou vodou a vyčleněné k tomuto účelu. Označené nádoby s dováženou nebo donášenou pitnou vodou musí být ukládány na chladném a stinném místě. Nápoje musí být pro účastníky tábora k dispozici po celý den. Uchovávají se v krytých nádobách s výpustným kohoutem nebo se rozlévají přímo z originálních balení. Nápoje musí být připravovány pouze z vody pitné. Naproti tomu k osobní hygieně (s výjimkou čištění zubů) je možné používat vodu vyhovující hygienickým požadavkům na kvalitu vody ke koupání v přírodě.

 

 Pokud vybíráte letní tábor, doporučujeme Vám následující:

 

  • Zjistěte si předem, kdo tábor provozuje, jeho adresu, kontakt, jaké jsou s ním zkušenosti jiných rodičů.
  • Pokud je to pro Vás únosné, jeďte se podívat na místo pořádání tábora předem a zjistěte si podmínky, za jakých je tábor provozován (mnohdy jsou podmínky takové, že je Vaše dítě není ochotno akceptovat), seznamte se s „táborovým řádem“, informujte se o způsobu ubytování, stravování, zajištění pitné vody a o zdravotním zabezpečení akce.
  • Zjistěte si u hlavního vedoucího programovou náplň tábora (zda je vhodná právě pro Vaše dítě), věk a kvalifikaci vedoucích.
  • Pro dítě by měl být tábor součástí prázdninového programu. Dítě nesmí mít pocit, že je tam dáno za trest nebo z důvodu, že Vy například odjíždíte na dovolenou a dítě „odložíte“ na tábor.

 

Až tábor vyberete, před odjezdem doporučujeme:

 

  • Zjistěte si přesnou adresu pobytu tábora a termín návratu.
  • Doprovoďte dítě na místo, odkud odjíždí na tábor, osobně je předejte vedoucímu oddílu a požádejte jej o telefonní kontakt.
  • Informujte vedoucího oddílu a zdravotníka o případných zdravotních omezeních dítěte, sdělte, zda je plavec, či neplavec.
  • Vybavte dítě dostatečným množstvím léků, které užívá trvale, a o této skutečnosti informujte zdravotníka zotavovací akce.
  • Pokud dítě napíše o negativních zkušenostech ze svého pobytu (např. nedostatek stravy, nadměrná fyzická zátěž, tělesné tresty apod.), prověřte tyto skutečnosti (osobní návštěva tábora, písemný dotaz hlavnímu vedoucímu).

 

 

Výsledky kontrol letních dětských táborů jsou celé léto průběžně umisťovány na http://www.taboryinfo.cz/.

 

Aktuální informace o situaci ve Středočeském kraji se dočtete také na www.khsstc.cz