Školní obědy vyžadují aktualizaci hodnocení i výživových norem

Začíná nový školní rok. Škola, to jsou také školní obědy, jejichž kvalita veřejnost stále velice zajímá. Na školní obědy často zní pochvaly, ale občas i kritika. Rodiče oprávněně chtějí pro své děti to nejlepší, ale představa kvalitního školního oběda se u každého poněkud liší. Jestli dětem školní obědy chutnají, záleží na mnoha faktorech – hlavně na návycích z rodiny, na prostředí školní jídelny, na kolektivu dětí a zejména pak na umění a profesionalitě personálu školních jídelen.

 

Ve školním roce 2017/2018 realizoval Státní zdravotní ústav ve spolupráci s krajskými hygienickými stanicemi a ministerstvem zdravotnictví studii, ve které se zaměřil na hodnocení školních obědů připravovaných ve vybraných nejlepších školních jídelnách. Nová zdravotnická studie zkoumala mnoho aspektů, zejména ale ověřovala, zda se podařilo naplnit, aby školní obědy dodávaly živiny pro zdravý vývoj dětí.

 

V rámci této studie vybraná pracoviště krajských hygienických stanic zajišťovala odběr vzorků obědů ve školních jídelnách, které byly následně analyzovány v akreditovaných laboratořích SZÚ. Výsledky obsahu živin byly srovnávány se standardem v předpisech uvedených - ve vyhlášce MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, a s doporučeným denním podílem dávky jednotlivých živin dle EFSA a WHO.

 

Za Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze se na nové studii podíleli zaměstnanci oddělení hygieny dětí a mladistvých územního pracoviště v Kutné Hoře a v Benešově. Vybranými nejlepšími školními jídelnami, které byly do studie zařazeny, byly Školní jídelna Komenského 265, 257 41 Týnec nad Sázavou a Školní jídelna Kremnická 18, 284 01 Kutná Hora.  Za jejich účast a spolupráci jim patří veliký dík.

 

V rámci studie se zkoumalo mnoho aspektů, ale hlavním cílem realizované studie bylo srovnání situace mezi nejlepšími a ostatními náhodně vybranými školními jídelnami a současně poskytnout spolehlivou informaci, zda má dojít k aktualizaci standardu nutriční adekvátnosti školních obědů v předpisech. Studie z tohoto důvodu plynule navázala na obdobnou studii realizovanou SZÚ ve spolupráci s KHS a MZ již ve školním roce 2015/2016.

 

Jak studie probíhala a jaké z ní vyplývají závěry, se můžete podrobně seznámit v prezentaci zveřejněné Státním zdravotním ústavem na adrese: https://spark.adobe.com/page/jBm2lM3Se8ozI/ 

 

Čerpáno:

http://www.szu.cz/tema/bezpecnost-potravin/skolni-obedy-vyzaduji-aktualizaci-hodnoceni-i-vyzivovych

https://spark.adobe.com/page/jBm2lM3Se8ozI/

 

 

 

Mgr. Jana Tomicová, ředitelka odboru HDM

31.08.2018