Skončila letošní koupací sezóna

S příchodem měsíce září skončily nejenom prázdniny, ale i koupací sezóna. Přestože se celé její období vyznačovalo extrémními teplotami a slunečným počasím, voda na většině sledovaných lokalit si udržena dobrou kvalitu.

 

Výborná kvalita vody po celou sezónu byla na všech sledovaných profilech přehradní nádrže Slapy. Pouze ke konci sezóny došlo k mírnému zhoršení v Županovicích a Staré Živohošti, a voda byla klasifikována stupněm 2.

 

Trochu jiný vývoj, ne však výjimečný, byl zaznamenán na přehradní nádrži Orlík. Až do poloviny července byla voda výborná, zbytek sezóny byl poznamenán zvýšeným výskytem sinic. Jedná se o vodní plochu, kde výskyt sinic je v každé sezóně a ani ta letošní nebyla výjimkou. Až na ojedinělý případ krátkodobého zhoršení na stupeň 4 v koupací oblasti Podskalí se však voda udržela na stupni 3. To lze vzhledem k výjimečně teplému a slunečnému počasí brát jako dobrý stav. V minulosti jsme na orlických lokalitách zažili sezóny horší.  

 

Ve stejném scénáři proběhl i vývoj  kvality vody na písníku Bakov v okrese Mladá Boleslav, kde stav vody označovaný jako nevhodný ke koupání, byl ke konci každé sezóny pravidlem. V letošním roce k takové nepříjemné situaci pro návštěvníky citované lokality nedošlo a voda si zde udržela svou kvalitu na stupni 3.

 

Ke konci sezóny si však extrémně teplé počasí začalo vybírat svou daň a na některých lokalitách se voda vlivem vysokého obsahu sinic a chlorofylu začala razantně zhoršovat. V přírodních koupalištích Jureček a Vyžlovka v okrese Praha – východ bylo dosaženo stupně 4 a voda tak byla označena jako nevhodná ke koupání. Na jezeře Poděbrady a Ostrá na Nymbursku došlo ke konci sezóny dokonce k tak výraznému zhoršení vody, že tady byl vyhlášen zákaz koupání. I zde byl tento stav způsoben výrazným zvýšením obsahu sinic.

 

Tak jako v každé sezóně je vývoj v kvalitě vody na některých lokalitách atypický, i v té letošní byl takový stav zaznamenán. Na přírodním koupališti Nový rybník v Příbrami se vyskytly sinice, které zde v předchozích sezónách zaznamenány nebyly a lokalita, známá kvalitní vodou, byla v celém měsíci srpnu hodnocena stupněm 3 – zhoršená kvality vody. V podobném scénáři proběhla sezóna i na Tyršově koupališti v Rakovníku, kde byla voda dokonce hodnocena stupněm 4 a tudíž ke koupání nevhodná.

 

I přes tyto výkyvy lze však tvrdit, že na většině sledovaných lokalit bylo koupání pro návštěvníky příjemným zážitkem a teplé a slunečné počasí příjemné chvilky ještě umocnily.

 

 

03.09.2018

Zpracoval Ing. Luboš Mandík, ved. Odd. HOK ú.p. Příbram