Spalničky – vysoce infekční virová nákaza

V přiloženém článku jsou uvedeny informace o exantémovém (vyrážkovém) infekčním onemocnění spalničky.

Zpracovala: Mgr. Jana Chaloupecká, protiepidemické oddělení územní pracoviště Mladá Boleslav

Zpracováno dne: 27.02.2015


 

Přílohy