Stánkový prodej občerstvení na adventních trzích

V životě našich předků bylo období čtyř neděl před vánočními svátky nazývané Advent obdobím duchovní přípravy na Vánoce, dobou rozjímání a dobročinnosti a dobou zklidnění, kdy se nevykonávaly zemědělské práce. Dříve to byla také doba postní, kdy byly zakázány veškeré zábavy, tanec a zpěv, což v dnešní době již pro většinu z nás neplatí. Dnes máme adventní období spojené také s pořádáním adventních trhů.

 

Středočeští hygienici se i v letošním roce zaměřili na kontroly stánkového prodeje občerstvení na těchto trzích na území Středočeského kraje. Sortiment prodávaného občerstvení je velice rozmanitý. Patří sem prodej teplých nápojů, jako je například svařené víno, káva, grog, punč nebo horká čokoláda, dále pak pokrmy připravované na grilu jako grilovaná masa, uzenina nebo sýr, prodej hotových pokrmů, například halušek s uzeným masem, masové směsi se zeleninou a zabijačkového guláše. Návštěvníci těchto trhů si mohou dopřát také trdelník, langoše, bramborák, hranolky, farmářské brambory, minikoblížky a dokonce pokrmy vietnamské nebo mongolské kuchyně.  

 

Středočeští hygienici se při svých kontrolách zaměřili hlavně na vybavení stánků, osobní a provozní hygienu, riziko možné kontaminace surovin pro přípravu pokrmů a již hotových pokrmů, manipulaci a způsob skladování surovin a vlastních pokrmů, nakládání s odpady, zajištění mytí rukou a WC pro obsluhu a plnění povinnosti poskytnout informace o alergenech obsažených v pokrmech. Výsledky kontrolní činnosti ukázaly, že pro 41% provozovatelů stánků není dodržování všech těchto povinností samozřejmostí.

 

Mezi nejčastěji zjišťované závady patřilo neudržování ploch a zařízení pro manipulaci s potravinami a pokrmy v čistotě a dobrém stavu, nedodržování podmínek pro skladování potravin a pokrmů, nezajištění mytí rukou obsluhy, nezajištění požadavků na vybavení pojízdných a přechodných prostor a nezajištění poskytování informací o alergenech obsažených v prodávaných pokrmech.

 

V jednom případě byl dokonce stav stánku natolik neutěšený, že bylo nutné vydat kontrolované osobě opatření spočívající v nařízení provedení sanitace. Ve čtyřech případech byla za zjištěné nedostatky uložena sankce a v dalších třech případech teprve uložena bude.

 

 Závěrem lze konstatovat, že kontrolní akce potvrdila, že většina provozovatelů stánkového prodeje občerstvení dodržuje základní hygienická pravidla, ale stále je dost těch, kteří tato pravidla opomíjejí a neuvědomují si, že činnost, kterou vykonávají, patří mezi činnosti epidemiologicky závažné, a tudíž mohou svým nehygienickým jednáním ohrozit zdraví zákazníků.

 

 

Zpracoval: odbor hygieny výživy a PBU

Zpracováno: 22.12.2016