Stanovisko CZVP SZÚ k atropinu v „Nestlé dětské kaši“

Centrum zdraví, výživy a potravin SZÚ v Brně bylo požádáno o vyjádření k případu kontaminace dětské kaše atropinem. Pro připomenutí případu citujeme zprávu médií: „SZPI nařídila řetězci DM drogerie stáhnout z prodeje nemléčnou kaši Nestle. Při laboratorní analýze totiž vyšlo najevo, že potravina obsahuje více atropinu, než dovolují limity“ .

 

Závěr hodnocení CZVP SZÚ: škodlivý efekt je málo pravděpodobný, farmakologický efekt nelze zcela vyloučit.

 

Schematické znázornění výrobku a číslo šarže, u které byl SZPI nalezen nadlimitní obsah atropinu:

 

 

 Plné znění stanoviska včetně závěrečného hodnocení naleznete zde.

 

 


 

Přílohy