Stanovisko k náplním a termínům vstupních, výstupních a periodických preventivních prohlídek u rizikových prací po účinnosti vyhlášky č. 79/2013 Sb.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje v příloze svůj názor na stanovení náplní a termínů vstupních, výstupních a periodických preventivních lékařských prohlídek u prací kategorizovaných jako rizikové po účinnosti vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).

Zpracoval: JUDr. Ivo Krýsa, LL.M., ředitel

Zpracováno dne: 10.5.2013