Stanovisko k provádění výstupních prohlídek podle vyhlášky č. 79/2013 Sb.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje svůj názor na provádění výstupních prohlídek podle vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách  (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).

 

Zpracoval: JUDr. Ivo Krýsa, LL.M., ředitel

Zpracováno dne: 16.05.2013


 

Přílohy