Středočeští hygienici provedli kontrolu čínské restaurace Shen Zhou v Berouně

Středočeští hygienici provedli na základě podnětu spotřebitele dne 18. 7. 2018 kontrolu v provozovně stravovacích služeb Čínská restaurace Shen Zhou, umístěné na adrese Politických vězňů 517, 266 01 Beroun, provozovatel společnost TIN TONG s.r.o., Beroun, IČO 241 22 408.

 

 Hned na začátku kontroly zjistili hygienici, že prostory v suterénu provozovny jsou využívány ke skladování potravin určených pro stravovací službu. V dostupné dokumentaci KHS nebylo k dispozici žádné stanovisko ke změně užívání výše uvedeného suterénu. V suterénu bylo zjištěno, že je to prostor naprosto nevhodný pro skladování potravin. Potraviny byly skladovány přímo na zemi, nebylo zde vhodné vybavení pro skladování potravin. Keramická podlaha a výmalba stěn byla na několika místech poškozená, okna a parapety byly silně znečištěny starou špínou a pavučinami. V suterénu bylo skladováno vedle potravin určených pro stravovací službu velké množství předmětů nesouvisející s výkonem pracovní činnosti (lepidlo na dlaždice, stropní svítidla, lyže, pneumatiky). Prostory suterénu byly cítit zatuchlinou a na několika místech byla i viditelná plíseň. V provozovně byly dále zjištěny i nedostatky v označování rozpracovaných pokrmů a polotovarů.

 

Hygienici provozovateli za nepořádek a špínu nařídili provést sanitaci všech neudržovaných prostor provozovny.

 

Opakovanou kontrolou bylo hygieniky ověřeno, že nařízená opatření byla splněna.  Za zjištěné závady byla provozovateli uložena finanční sankce.

 

Zpracoval: odbor hygieny výživy a PBU

Zpracováno: 7. 8. 2018