Středočeští hygienici provedli kontrolu občerstvení na pravidelné nedělní prodejní akci Českého svazu chovatelů v Kolíně - Štítarech

Středočeští hygienici provedli kontrolu občerstvení na pravidelné nedělní prodejní akci Českého svazu chovatelů v Kolíně - Štítarech

 

Středočeští hygienici v rámci plánovaných kontrol dne 6. 5. 2018 provedli státní zdravotní dozor v provozovnách s občerstvením na prodejní akci Českého svazu chovatelů v Kolíně – Štítarech. Jedná se o pravidelnou nedělní akci, kdy od časných ranních hodin probíhá ve venkovním areálu prodej různorodých potřeb pro chovatele a zahrádkáře, kteří se sem sjíždějí ve velkém počtu z blízkého i vzdálenějšího okolí.

 

Celkem bylo provedeno 5 kontrol. Jednalo se o čtyři stánky a jednu „kamennou“ provozovnu rychlého občerstvení. Nejčastějším prodávaným pokrmem byla grilovaná a ohřívaná uzenina, dále langoše, polévky, smažený sýr, hranolky apod., nalévané a teplé nápoje.

 

Kontroly byly zaměřeny na zásobování pitnou vodou, skladování potravin, manipulaci s potravinami a pokrmy, dodržování zásad osobní a provozní hygieny, podávání informací o alergenech apod.

 

Při kontrolách byly zjištěny tři závažnější nedostatky, a to v provozní hygieně, dále prodej uzenin s prošlým datem použitelnosti ve stánku a v dalším stánku použití „přepáleného“ oleje při smažení langošů. Kvalita oleje byla zjištěna pomocí chemického testu 3M LRSM, jedná se o chemický rychlotest, kdy se papírový proužek ponoří do rozpáleného oleje a dle zbarvení proužků se posoudí kvalita oleje. Olej ve stánku byl vyhodnocen jako „nevhodný pro další použití“, obsluha stánku na oleji ihned přestala smažit další pokrmy. Za zjištěné nedostatky byly provozovatelům uloženy finanční sankce.

 

Zpracoval: odbor hygieny výživy

Zpracováno: 17. 5. 2018