Středočeští hygienici provedli kontrolu v provozovně Restaurace „Kometa“ v Kutné Hoře

Středočeští hygienici z územního pracoviště Kutná Hora provedli dne 25. 1. 2018 na základě podnětu spotřebitele kontrolu provozovny Restaurace „Kometa“, která je umístěna na adrese Barborská 29/22, 284 01 Kutná Hora. Kontrolovaná osoba CAUDROTON corp., s.r.o., Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha – Libeň, IČO 02327830.

 

Jedná se o provozovnu s výrobou pokrmů s možností konzumace na místě. V nabídce jsou hotové teplé pokrmy,  minutkové pokrmy na objednávku, rozpékaná pizza, dezerty, nápoje.  

 

Nedostatky zde zjištěné se týkaly zejména provozní čistoty, skladovacích podmínek potravin, manipulace s odpady a stavebně-technického stavu.

 

Velmi nízká úroveň provozní čistoty byla zjištěna v prostoru celé kuchyně. Povrchy podlah, zejména v méně přístupných místech, byly silně znečištěny zašlou, mastnou špínou se zbytky potravin. Stejně tak byl znečištěn omyvatelný obklad stěny v části za pracovním úsekem přípravy masa. Alarmující byla i čistota vnějších povrchů technologického zařízení (police na čisté nádobí, konvektomat, MW trouba, trouba na rozpékání pizzy, police na koření a drobné provozní náčiní, chladicí zařízení pod pracovní plochou, plastové nádoby s kořením, přepravky s pečivem). Vnitřní úložný prostor chladicího zařízení pro skladování potravin byl ve spodní části silně znečištěn vodou se zbytky krve. Gumové těsnění na dveřích chladicího zařízení a vrchní část dveří byly po celém svém obvodu silně znečištěny vrstvou zaschlé špíny se zbytky potravin.  Nádoby, ve kterých byly skladovány polotovary a rozpracované pokrmy byly na svém povrchu rovněž špinavé, okraje byly na různých místech olámané.  Velmi znečištěna byla vnější část i poklop odpadové nádoby umístěné v prostoru kuchyně, do které byly shromažďovány zbytky pokrmů.  Umyvadlo v kuchyni určené k mytí rukou nebylo vybaveno prostředky na mytí a hygienické osušení rukou. Zjištěny byly i nedostatky týkající se stavebně-technického stavu (poškozená, olupující se malba na stěnách a stropě v prostoru kuchyně). Uvedené nedostatky mohou být příčinou vzniku alimentárního onemocnění u strávníků a závažně tak ohrozit jejich zdraví.

 

S ohledem na uvedené skutečnosti bylo přistoupeno k uložení opatření v rozsahu nařízení sanitace provozovny. Splnění nařízeného opatření bylo ověřeno opakovanou kontrolou, kterou v provozovně hygienici provedli dne 8. 2. 2018. Kontrolovaná osoba projevila součinnost, nařízené opatření prokazatelně splnila a odstranila i ostatní zjištěné nedostatky.

 

Za zjištěné nedostatky byla kontrolované osobě uložena finanční sankce.

 

Zpracoval: odbor hygieny výživy a PBU    

Zpracováno dne 16. 2. 2018