Středočeští hygienici provedli kontrolu Výdejny Lavat Chotutice

Ve středu dne 14. 11. 2018 provedli hygienici kontrolu ve  Výdejně pokrmů Lavat Chotutice, Tovární 35, Chotutice. Provozovatelem výdejny je fyzická osoba podnikající pan Karel Freund, Zahradní 386, 281 04 Plaňany, IČO: 04388861.

 

Jedná se o provozovnu, kde jsou vydávány dovážené pokrmy ze závodní kuchyně Plaňanská bašta Plaňany, patřící stejnému provozovateli.

 

Již při vstupu do provozovny zde byla cítit značná vlhkost, prostory výdejny pokrmů a umývárny nádobí nebyly dostatečně větrány. K nemilému překvapení hygieniků byly stěny a strop z velké části pokryty černou plísní, pavučinami a místy se loupala malba. Podlaha pod regály a provozním nábytkem (zejména v hůře dostupných místech) byla znečištěna usazenou špínou a vyskytovaly se zde různé drobné předměty. Dále byl znečištěný vnitřní povrch mikrovlnné trouby. V přístupové chodbě, umývárně nádobí a prostorech pro personál se vyskytovalo množství předmětů nesouvisejících s provozem, například kartonové krabice, prádelní koše a staré nepoužívané vybavení původní kuchyně.

 

Z důvodů výše zmíněných hygienici nařídili neprodlené provedení sanitace provozovny.

 

Provozovatel výdejny prokázal účinnou součinnost. Při kontrole provedené dne 20. 11. 2018 bylo zjištěno, že veškeré prostory provozovny byly důkladně uklizeny. Byla odstraněna odlupující se malba a černá plíseň na zdech i na stropě a provozovna byla vymalována. Z provozovny byly odstraněny veškeré nepotřebné předměty i staré vybavení kuchyně. Za výše uvedené nedostatky bude provozovateli udělena finanční sankce.

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 23. 11. 2018