Středočeští hygienici provedli kontrolu závodní kuchyně Carrier Refrigeration Operation CZ s.r.o.v Berouně

Dne 11. 10. 2017 provedli středočeští hygienici kontrolu na základě podnětu stěžovatele v závodní kuchyni – Carrier Refrigeration Operation CZ s.r.o., Lidická 323, Beroun. Provozovatelem je obchodní společnost GTH catering a.s., Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4, IČO: 24206741.

 

Jedná se o vyvařující kuchyň, pokrmy jsou vydávány na místě a dále rozváženy na další pobočku. Je připravováno cca 450 porcí hotových pokrmů, zeleninové a ovocné saláty a výrobky studené kuchyně. Součástí provozovny je i kantýna s doplňkovým prodejem balených potravin.

 

Při kontrole bylo zjištěno, že potravinářské prostory nejsou udržovány v dobrém stavu. Pod pracovním stolem byl proražený otvor a chyběl zde keramický obklad stěny. Dále v úseku mytí nádobí byl ve stropě nezakrytý manipulační otvor. Keramické obklady úložných polic byly poškozené a ulámané. Dalším zjištěným nedostatkem bylo skladování a výdej salátů. V salátovém baru nebyly nádoby se saláty uzavřeny a jejich teplota překračovala teplotu pro výdej studených pokrmů stanovenou v příručce HACCP.

 

Nejzávažnějším nedostatkem byl výskyt švábovitého hmyzu. Provozovatel již tento výskyt řešil prováděnou dezinsekcí, která bohužel nebyla zřejmě účinná. Tento nedostatek může mít za následek vznik alimentárního onemocnění u strávníků a závažně tak ohrozit zdraví konzumentů. Z důvodů výše zmíněných hygienici nařídili omezení činnosti provozovny v rozsahu výroby, skladování, manipulace, zpracování a výdeje pokrmů, včetně nápojů zákazníkům, a to do doby odstranění závad. Provozovatel prokázal účinnou součinnost a okamžitě zajistil jinou odbornou firmu pro provedení důkladné dezinsekce. Za zjištěné nedostatky byla kontrolované osobě uložena finanční sankce.

 

Při následné kontrole bylo zjištěno, že veškeré prostory provozovny byly důkladně uklizeny a zjištěné nedostatky byly odstraněny. Vzhledem ke splnění těchto požadavků byla provozovateli opětovně povolena příprava teplých a studených pokrmů.

 

V provozovně bude nadále prováděn zvýšený hygienický dozor.

 

 

Zpracoval: odbor hygieny výživy a PBU

Zpracováno: 6. 11. 2017