Středočeští hygienici se účastnili 1. kola akce „Hazard, alkohol a děti 2018“ (HAD)

Na celém území České republiky v termínu 28. srpna – 2. září 2018 proběhlo první kolo kontrolně-preventivní akce Policie ČR  a Úřadu vlády ČR pod názvem: „Hazard, alkohol a děti 2018“ (HAD) ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, Českou obchodní inspekcí, Celní správou ČR, Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru a dalšími subjekty.

 

V první fázi akce HAD byla kontrola krajských hygienických stanic (KHS) zaměřena zejména na dodržování požadavků zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (tzv. protikuřácký zákon). Na akci se podílelo 41 pracovníků KHS, kteří provedli 111 kontrol.

 

Za KHS Středočeského kraje se do akce zapojily pracovnice oddělení HV pro okresy Kolín a Kutná Hora. V kraji bylo provedeno celkem 10 kontrol v zařízeních společného stravování. Jednalo se o nevyvařující restaurace s odpoledním a večerním provozem, které byly vytipovány Policií ČR jako rizikové. V 5 provozovnách bylo opomenuto:

 

– u vstupu označit provozovnu zjevně viditelnou grafickou značkou Kouření zakázáno (zjištěno ve 3 provozovnách)

-  zjevně umístit v provozovně viditelný text zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let (zjištěno ve 2 provozovnách)

-  zjevně umístit v provozovně viditelný text zákazu prodeje tabákových výrobků osobám mladším 18 let (zjištěno v 1 provozovně)

- zjistí-li provozovatel, že v provozovně není dodržen zákaz kouření, je povinen osobu, která nedodržuje zákaz kouření vyzvat, aby v tomto jednání nepokračovala, nebo aby prostor opustila (zjištěno ve 2 provozovnách) 

 

Za zjištěné nedostatky byly uloženy 3 pokuty v celkové výši 4 000 Kč a v jednom případě řízení o uložení pokuty ještě nebylo ukončeno.

 

Celorepublikově kontroly probíhaly nejen v prostředí restaurací a barů, ale i v hernách. K porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek došlo celkem ve 39 případech.

 

Ve dvou případech bylo zjištěno porušení zákazu kouření fyzických osob ve vnitřním prostoru stravovacích služeb. V osmi případech provozovatel nezajistil v místě prodeje alkoholických nápojů v rámci stravovací služby text zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let. V jednom případě nebyl prodejní automat na tabákové výrobky zajištěn tak, aby si osoby mladší 18 let nemohly koupit tabákové výrobky. V šesti případech provozovatel stravovacích služeb při porušení zákazu kouření nevyzval osobu, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila. V osmi případech prodejce nezajistil v rámci stravovací služby text zákazu prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret osobám mladším 18 let. Ve čtrnácti případech provozovatel stravovacích služeb neoznačil vnitřní prostor, kde je zakázáno kouření u vstupu viditelnou grafickou značkou „Kouření zakázáno“.

 

V kontrolách se bude pokračovat až do konce roku 2018, kdy proběhne souhrnné vyhodnocení akce.

 

 

Celorepublikové výsledky převzaty z: http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/vysledky-1kola-kontrol-v-ramci-akce-%E2%80%9Ehazardalkohol-a-deti-2018had_16033_5.html