Světový den alergie a astmatu - 3. 5.

Světový den alergie a astmatu byl poprvé vyhlášen přesně před 18 lety Globální iniciativou pro astma ve spolupráci s Evropskou federací sdružení alergiků a astmatiků.

 

Alergie vs astma

 

Termín alergie použil prvně rakouský pediatr von Piruet v roce 1906. Tehdejší význam tohoto pojmu zahrnoval nejen přecitlivělost, ale i imunitu. Časem se zúžil na hypersenzitivitu či přecitlivělost, a tak jej vnímáme dosud. Alergie patří mezi imunopatologické stavy. Astma je chronický alergický zánět průduškové sliznice. Nejde o zánět infekční, jako třeba u bronchitidy při chřipce, ale o nadměrnou obrannou reakci průdušek na některé podněty ze zevního prostředí.

 

Astma má, podobně jako alergie, určitý dědičný základ, na jehož podkladě se vnímavý jedince stává přecitlivělým na některé podněty, které jinak zdravému člověku nevadí (pyly, prach, roztoči, plísně). Základ této přecitlivělosti často vzniká již v dětství, může ale nastat i kdykoliv později, například při práci v rizikovém prostředí.

 

Alergologie a imunologie ve Středočeském kraji

 

Světový den astmatu 2018

 

Informace ke světovému dni astmatu naleznete zde . Světový den astmatu pořádá Česká iniciativa pro astma.

 

Česká iniciativa pro astma

 

ČIPA je obecně prospěšná organizace, kterou založily odborné lékařské společnosti alergologů a klinických imunologů, pneumologů a ftizeologů a fyziologů i patologů dýchání. V roce 1996 zpracovala ČIPA Strategii diagnostiky, prevence a léčby průduškového astmatu v České republice. Dokument byl vydán pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR a stal se základem společného postupu odborných i praktických lékařů.

 

Česká pylová informační služba

 

Ve většině evropských zemí existuje v současné době pylová informační služba (PIS), která sleduje obsah pylu, případně i jiných biologických objektů v ovzduší. Při znalosti kvantitativních a kvalitativních údajů o výskytu pylů v ovzduší celé Evropy je možno následně vypracovat předpovědi pro další období. Zpracované údaje slouží lékařům i pacientům ke zkvalitnění léčby. V bývalém Československu byla PIS založena v roce 1992 a v současné době sleduje situaci 11 monitorovacích stanic.

 

Aktuální pylový zpravodaj.

 

Praha 3. 5. 2018

Ing. Iveta Doskočilová - krizová manažerka

 

 

 

 

Zdroje textu:

https://zdravi.euro.cz/clanek/sestra/svetovy-den-astmatu-a-alergie-v-cr-129676

http://www.cipa.cz/Pece

http://www.pylovasluzba.cz/novinky/moznosti-lecby-alergie-co-nabizi-soucasna-medicina-432

http://www.bez-alergie.cz/lecba-astmatu-prognoza