Světový den hepatitidy 2018

Světový den hepatitidy byl WHO vyhlášen 28. července 2010 u příležitosti narození amerického lékaře a vědce Barucha Samuela Blumberga, který odhalil virus hepatitidy typu B a následně se podílel na vývoji první vakcíny proti této nemoci a za své přínosy medicíně a fyziologii byl v roce 1976 odměněn Nobelovou cenou. Od té doby se tento den koná každoročně.

 

Virové hepatitidy (zánět jater), laicky nazývané jako žloutenky, patří mezi nejčastější příčiny onemocnění jater. Je známo pět druhů virových hepatitid. Mezi nejvíce rozšířené patří hepatitida A, B, C a E. Hepatitidy podle cesty přenosu dělíme na onemocnění alimentární, získaná prostřednictvím kontaminovaných potravin, znečistěných rukou nebo pitím kontaminované vody (virová hepatitida typu A a E) a virové hepatitidy přenášené krví, sexuálním kontaktem nebo sdílením injekčních jehel u uživatelů drog (typ B a C).

 

Virové hepatitidy představují závažný zdravotnický problém. Akutní i chronické formy onemocnění jsou příčinou významné nemocnosti a v některých případech i úmrtnosti. Neméně důležité jsou i ekonomické ztráty spojené s pracovní neschopností a léčbou.

 

Podle odhadů WHO žije ve světě 13,3 milionů lidí s chronickou hepatitidou B a 15 milionů osob s hepatitidou C. Většina těchto lidí si neuvědomuje jejich infekci a nadále šíří virus. Existuje proto vysoké riziko rozvoje závažného chronického onemocnění jater a mohou nevědomky předávat virus dalším lidem.

 

Zásadní roli v boji proti onemocnění hepatitidou hraje očkování. To je v současnosti možné proti typu A a B, na typ C a E dosud žádná vakcína neexistuje. V České republice probíhá plošné očkování kojenců proti hepatitidě B už od r. 2001, proti hepatitidě A je možné zakoupit očkovací látku jak pro dospělé, tak pro děti.

 

Bližší informace o virových hepatitidách viz: http://khsstc.cz/obsah/virove-hepatitidy_134_1.html

 

      Světový den hepatitidy každý rok poskytuje příležitost zaměřit se na konkrétní akce, včetně:

 

  • posílení prevence, screeningu a kontroly virové hepatitidy a souvisejících onemocnění;
  • zvýšení pokrytí očkováním proti hepatitidě B a začlenění vakcíny do národních imunizačních programů
  • koordinace globální reakce na virovou hepatitidu.  

 

V roce 2018 se Světová zdravotnická organizace zaměřuje v rámci Dne hepatitid 2018 na podporu testování na hepatitidy.

 

Výskyt virových hepatitid ve Středočeském kraji

 

Výskyt virových hepatitid ve Středočeském kraji se nijak nevymyká situaci v České republice. V roce 2017 bylo zaznamenáno ve Středočeském kraji 196 případů onemocnění akutními virovými hepatitidami A, B, C a E. Z toho se jednalo o 87 případů onemocnění virovou hepatitidou typu A, 16 případů virovou hepatitidou typu B, 25 případů virovou hepatitidou typu C a 68 případů virovou hepatitidou typu E. Ve všech typech akutních hepatitid došlo k nárůstu počtu onemocnění ve srovnání s předchozím rokem.

 

Bylo hlášeno 133 případů hepatitid chronických. Z toho 40 případů virové hepatitidy typu B a 93 případů u virové hepatitidy typu C. Počet případů chronické hepatitidy B v roce 2017 oproti předchozímu roku stoupl, počet onemocnění chronickou hepatitidou C klesl. 

 

Na následujících odkazech si můžete stáhnout plakát i letáček, který zdůrazňuje význam hygieny rukou, jež je úzce spojena s hepatitidou A, známou též jako „nemoc špinavých rukou“.

 

http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/plne_znani/plakaty/hygienarukou2014/rukaA5.pdf

http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/plne_znani/plakaty/hygienarukou2014/rukaA5str2_.pdf

 

 

Zdroj: SZÚ Praha, WHO, Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji, web KHS Stč. kraje

Zpracovala: MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka protiepidemického odboru