Světový den vody - 22. březen

V roce 1993 vyhlásilo Valné shromáždění OSN 22. březen Světovým dnem vody. Každý rok si tak v rámci celosvětových diskuzí připomínáme význam vody, která je nezbytným předpokladem života na zemi a k jejímuž kvalitnímu zdroji nemá stále více než 748 milionů lidí přístup. Hlavním tématem letošní kampaně je „Voda a udržitelný rozvoj“. Po celém světě budou pořádány akce k podnícení zájmu veřejnosti a odpovědných institucí o ochranu a udržitelný rozvoj ve využívání vodních zdrojů.

 

Mottem letošního Světového dne je i „Voda znamená zdraví. Čisté ruce mohou zachránit život.“ Pravidelné mytí rukou je totiž jeden z nejlepších a nejjednodušších způsobů, jak předcházet šíření bakterií a zamezit řadě průjmových a respiračních onemocnění – salmonelóze, hepatitidě A, chřipce a mnoha jiným. Na rukou se nachází miliony okem neviditelných bakterií, které svůj počet každých zhruba dvacet minut zdvojnásobí. Na rukou dokáží mikroby přežít až tři hodiny, na některých typech povrchů dokonce i dva dny. Při jízdě metrem přijde člověk do kontaktu až s 5000 rukama, čímž se značně zvyšuje riziko kontaminace fekálními bakteriemi.

 

Kvalitní voda je předpokladem zdravého lidského života nejen proto, že je naše tělo tvořeno asi z 50-65 % z vody. Každá tělesná funkce je závislá na vodě. Voda například vymývá toxiny z důležitých orgánů, přivádí výživu do našich buněk a vytváří vlhké prostředí pro tkáně ucha, nosu a hrdla. Každý den naše tělo spotřebovává zásoby vody k dýchání, pocení a k pohybu střev. Nedostatek vody může snadno vést k dehydrataci organismu, nedostatku energie a únavě.

 

Pokud kvalita vody neodpovídá hygienickým požadavkům, může způsobit různé zdravotní problémy akutního či chronického rázu. Krajská hygienická stanice v rámci státního zdravotního dozoru dlouhodobě sleduje kvalitu pitných vod. Provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu je povinen zajistit, aby dodávaná pitná voda měla jakost pitné vody, tzn. aby splňovala zákonem stanovené hygienické požadavky. Po celém Středočeském kraji, až na některé výjimky, „kohoutková voda“ tyto požadavky splňuje a je tedy vhodná ke každodenní konzumaci. Balená pitná voda nemá ve srovnání s vodovodní vodou prakticky žádné přednosti, spíše naopak – kvalita je srovnatelná a u balené pitné vody se dozvíte pramálo o původu, úpravě a složení. Kvalita balených vod může být navíc negativně ovlivněna i nevhodným skladováním - s rostoucí dobou skladování roste i riziko zhoršení mikrobiologické čistoty. Nemluvě o ekonomické nevýhodnosti a ekologické zátěži způsobené výrobními a transportními náklady, které jsou s balenou vodou spojené.

 

Mgr. Veronika Hamplová, zdravotní politika

Zdroj: http://www.unwater.org/worldwaterday/home/en/