Světový den zdraví - 7. duben

Na 7. dubna připadá Světový den zdraví, který každoročně vyhlašuje Světová zdravotnická organizace. Letos je věnován tématu bezpečnosti potravin. Cílem je upozornit širokou veřejnost na zásady bezpečného stravování.

 
„Nebezpečné potraviny“ mohou vést k řadě zdravotních problémů. V závislosti na typu onemocnění se mohou symptomy objevit od jedné hodiny až po několik týdnů od požití kontaminovaných potravin a mohou zahrnovat nevolnost, zvracení, průjem nebo křeče v žaludku. Tzv. alimentární nákazy jsou způsobené mikroorganismy (bakterie, viry, plísně, parazité) nebo chemickými substancemi, které jsou zodpovědné za více než 200 různých onemocnění jak akutního tak chronického rázu.
 
V roce 2013 bylo jen v Evropské unii hlášeno přes 310 000 případů bakteriálních onemocnění přenášených skrze potraviny, z nichž 322 skončilo úmrtím. Toto číslo je pouhou špičkou ledovce vzhledem k podhlášenosti případů. Epidemie enterohemoragické E. coli v Německu a Francii v roce 2011, která byla spojována s kontaminovanými klíčky pískavice, vedla k téměř 4000 hlášených případů v 16 zemích a 55 úmrtím. Celosvětově pak způsobují nemoci přenášené potravinami 2.2 milionů úmrtí za rok.
 
V České republice bylo v roce 2014 hlášeno 13633 případů salmonelózy a 20902 případů kampylobakteriózy, tedy dvou nejčastějších bakteriálních střevních infekcí, se kterými se můžeme v České republice setkat.  Jedná se o antropozoonózy - oba patogeny se vyskytují v trávicím traktu zvířat a na člověka se přenášejí hlavně kontaminovanými potravinami. Dostatečnou tepelnou úpravou potravin a důkladným oddělováním syrových a uvařených pokrmů a oddělováním nožů a krájecích podložek, by bylo možné oběma nákazám předcházet.
 
Podle WHO by každý z nás měl dodržovat  5 jednoduchých  pravidel, které jsou klíčem k bezpečným potravinám:
  1. čistota a správné mytí konzumovaných potravin
  2. oddělování syrových a hotových potravin
  3. dostatečná tepelná úprava potravin
  4. skladování potravin při adekvátní teplotě
  5. používání pitné vody a kvalitních surovin k přípravě pokrmů
Zde se můžete podívat i na video, které názorně ukazuje, jak bezpečně zacházet s potravinami.
 
 
 
Zpracovala: Mgr. Veronika Hamplová, zdravotní politika
 
 
 
  
 

 

Přílohy