Termín zkoušek odborné způsobilosti podle § 58 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Termín zkoušek odborné způsobilosti podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

 

Zkoušky odborné způsobilosti podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů se konají dne 14. března 2018  v  8.30 hod. v budově ČSVTS, Praha, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1.

 

Termín je stanoven pro pracovníky speciální ochranné DDD činnosti, kteří potřebují obnovit platnost osvědčení v souladu s § 60 odst. 2 zákona (přezkoušení po 5 letech).

 

Vzor přihlášky najdete na těchto www stránkách pod odborem HP (titulní strana – pravá lišta) v sekci vzory.

 

Ke zkouškám se lze přihlásit také prostřednictvím Sdružení DDD (e-mail: davidova@csvts.cz).

 

Zpracováno dne: 16.02.2018