Tisková zpráva - nový případ otravy metanolem ve Středočeském kraji

 

V sobotu 13. července 2013 byla Krajské hygienické stanici Středočeského kraje nahlášena Oblastní nemocnicí Kladno páteční hospitalizace muže (roč. 1950), který se otrávil methylalkoholem, pravděpodobně po konzumaci alkoholických nápojů. Dosud známé okolnosti nasvědčují tomu, že se v tomto případě jedná s vysokou mírou pravděpodobnosti o konzumaci lihovin pocházejících ze starých zásob.
Inspektoři Krajské hygenické stanice Středočeského kraje i nadále ve zvýšené míře provádějí systematické kontroly provozoven stravovacích služeb a soustředí se i na původ alkoholických nápojů a veškeré doklady, které jsou předepsány právními předpisy.
 
JUDr. Ivo Krýsa, LL.M.
ředitel