Tisková zpráva – opakované varování Krajské hygienické stanice Středočeského kraje před lihem a lihovinami neznámého nebo podezřelého původu

 

V souvislosti s další otravou metylalkoholem, ke které došlo dne 12. července 2013 v Kladně, se ukazuje, že metanolová hrozba není ještě za námi. Naplňují se naše předchozí obavy, že s odstupem času se začnou objevovat, a tedy i konzumovat, lihoviny s ne zcela jasným obsahem nebo podezřelým původem. Tyto lihoviny evidentně zůstaly pouze na čas skryty a mohou opět způsobovat vážná zdravotní poškození nebo i smrt. Velmi proto v této souvislosti opakovaně varujeme spotřebitelskou veřejnost před konzumací lihu a lihovin neznámého nebo podezřelého původu. Opravdu sami velmi uvažte, zda stojí za to vystavovat vlastní zdraví a život takovému hazardu. I jen jedna jediná lahev kontaminovaná právě metylalkoholem může být lahví poslední.
Připomínáme, že od září 2012 je to ve Středočeském kraji již devátý případ otravy metylalkoholem, přičemž ve dvou případech došlo k úmrtí otrávených.
 
JUDr. Ivo Krýsa, LL.M.
ředitel