Tisková zpráva - stav na koupacích místech ve Středočeském kraji k 30. 8. 2013

 

V tomto týdnu proběhlo poslední vzorkování kvality koupacích vod ve sledovaných přírodních koupalištích. Teplé a slunečné letní počasí minulého týdne vystřídal déšť a výrazně nižší teploty. To se projevilo i na kvalitě vody.
Zvlášť v lokalitách, kde se pravidelně vyskytují sinice, se jejich obsah poměrně razantně snížil. Kvalita vody tak na většině sledovaných míst je v současnosti hodnocena stupněm 1, s tím že tam kde se vyskytuje větší množství chlorofylu, je voda označena stupněm 2. Koupání na těchto lokalitách je možné bez jakéhokoli omezení.
Výjimkou jsou dvě lokality na Mladoboleslavsku – Komárovský rybník a písník Bakov, kde je dosud obsah sinic na takové úrovni, že voda na obou místech je hodnocena stupněm 3. Pro koupající se osoby to znamená, že po koupání by se měli osprchovat čistou nezávadnou vodou. Toto doporučení platí především pro vnímavější jedince, alergiky, malé děti nebo těhotné ženy.
Na přírodním koupališti Hradišťko I na Kolínsku přetrvává i nadále zákaz koupání, vydaný Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje začátkem měsíce srpna. Vysoký obsah sinic nesnížilo ani studené a deštivé počasí.
Tímto týdnem končí pravidelné sezónní sledování kvality koupacích vod. I přes zpočátku poměrně nepříznivý stav zapříčiněný červnovými povodněmi, který se zvlášť výrazně projevil na lokalitách Vltavské kaskády, se koupací sezóna vydařila. Příroda si se znečištěním poměrně rychle poradila, a s výjimkou krátkého časového úseku přímo po povodních nebylo koupání na sledovaných místech významnějším způsobem omezeno.
 
JUDr. Ivo Krýsa, LL. M.
ředitel