Tisková zpráva - začátek chřipkové sezóny

 

Sezónní chřipka patří každoročně k onemocněním postihujícím v České republice velkou část populace. Tato choroba mívá mnohdy těžký průběh a může být i smrtelná, a také náklady spojené s léčbou jednoho pacienta dosahují nemalých částek. Ministerstvo zdravotnictví a Krajská hygienická stanice Středočeského kraje proto v souvislosti se začátkem chřipkové sezony doporučuje občanům Středočeského kraje, aby odpovědně a na základě nejnovějších vědeckých poznatků zvážili možnost očkování proti sezonní chřipce.


V minulé chřipkové sezoně (2012/2013) onemocnělo ve Středočeském kraji chřipkou se závažným průběhem 52 osob, z toho v 18 případech došlo k úmrtí. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje soustavně sleduje nemocnost v kraji a tak jako v letech minulých bude o aktuálním výskytu akutních respiračních onemocnění informovat na svých webových stránkách po celou dobu trvání chřipkové sezony chřipky.


Mezi základní preventivní opatření patří důsledné dodržování osobní hygieny, používání jednorázových papírových kapesníků, pravidelné mytí rukou mýdlem a teplou vodou vždy po použití kapesníku a vyhýbání se uzavřeným prostorám s velkým počtem osob v době zvýšeného výskytu chřipky. V tomto období je rovněž vhodné zvýšit příjem přirozených vitamínů, například zvýšením konzumace ovoce a zeleniny. Nejúčinnější preventivní opatření však stále představuje včasné očkování. Očkování je vhodné podstoupit v podzimních měsících, tj. přibližně od poloviny září do poloviny prosince a tedy ještě před nástupem chřipkových epidemií, které každoročně postihují ČR v průběhu měsíců ledna a února.


Podle hlavního hygienika ČR Vladimíra Valenty „očkování ve všech věkových skupinách vede k výraznému snížení výskytu onemocnění chřipkou a ke snížení návštěv lékaře. U zdravých dospělých až v 90 procentech zabrání onemocnění, u starších osob snižuje potřebu hospitalizace pro pneumonii a chřipku až o 70 procent a riziko úmrtí až o 80 procent.

 

Všechny zdravotní pojišťovny hradí z veřejného zdravotního pojištění očkování a úhradu léčivých přípravků obsahujících očkovací látky v provedení nejméně ekonomicky náročném proti chřipce:

-       pojištěncům nad 65 let věku,
-       pojištěncům po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk,
-      pojištěncům, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin nebo diabetem a pojištěncům umístěným ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem.


V souvislosti s očkováním proti sezónní chřipce upozorňuje Krajská hygienická stanice Středočeského kraje na tiskovou zprávu Ministerstva zdravotnictví vydanou dne 30. září 2013, která informuje o další možnosti bezplatného očkování proti chřipce každému registrovanému pojištěnci Všeobecné zdravotní pojišťovny, který o to požádá. Každý může požádat svého praktického lékaře, který by měl mít vakcínu k dispozici. Případně ji může pacientovi předepsat, ten si ji vyzvedne v lékárně a přinese do ordinace. Za vakcínu i aplikaci by měl klient u lékaře zaplatit dohromady kolem 300 korun. Pak stačí, aby s účtem přišel na pobočku VZP, kde mu ho proplatí.“ uvedl náměstek ředitele VZP Petr Honěk.

 

Aplikace očkovací látky proti sezonní chřipce se dále doporučuje:

-       těhotným ženám od druhého trimestru těhotenství a ženám, které plánují těhotenství během chřipkové sezóny,
-       osobám, které zvyšují možnost nákazy rizikových skupin, jimiž jsou zejména o
       osoby, které o rizikové osoby pečují (zdravotníci a sociální pracovníci),
     osoby, které žijí s rizikovými osobami v domácnosti,
     osoby, které jsou v kontaktu s rizikovými osobami (zaměstnanci pošt, obchodů, služeb, pracovníci ve školství, dopravě…),
-       dětem – z důvodu snížení rizika přenosu mezi dospělé a rizikové pacienty.

 

 

V Praze dne 2. října 2013

JUDr. Ivo Krýsa, LL. M.
ředitel


 

Přílohy