Úklid v Motorestu v Malém Újezdě byl proveden

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje provedla kontrolu v provozovně Motorest, 277 31 Malý Újezd  č.p.116,  kterou provozuje paní Jiřina Černá, se sídlem Revoluční 51, 417 42 Krupka - Maršov, IČO 00727784. V restauraci jsou připravovány zejména minutkové pokrmy a ohřívány zchlazené pokrmy od externího dodavatele. 

 

V době kontroly byly na místě shledány závažné nedostatky v provozní hygieně. Provozovna nebyla udržována v čistotě a dobrém stavu. V hůře přístupných místech v zázemí provozovny byly zjištěny znečištěné podlahy a stěny. Dále byly zašlou nečistotou, mastnotou, zbytky surovin a úkapy znečištěny povrchy inventáře a technologického vybavení. Například fritéza byla zanesena napálenými zbytky surovin. V přípravně byly odloženy věci nesouvisející s provozem, dvoudřez zde nebylo možno využívat, neboť byl zarovnán odloženými kartony se surovinami. V zázemí provozovny byly uloženy nepotřebné předměty, vyřazený inventář, osobní věci, šaty, obuv a kartonové obaly. V kuchyni byly nevhodně skladovány kuchyňské odpady.

 

Dále byly v chladicích zařízeních zjištěny potraviny s prošlým datem spotřeby a pokrmy a suroviny, které byly kontrolovanou osobou označeny jako soukromé.

 

Vzhledem k výše uvedenému vydala KHS příkazy k provedení sanitace zázemí provozovny a vyřazení z použití ve stravovací službě všech surovin s prošlým datem použitelnosti a soukromých potravin. Za zjištěné nedostatky byla kontrolované osobě uložena finanční sankce.

 

Dne 3. 10. 2018 byla v daném zařízení provedena opakovaná kontrola, kdy zaměstnanci KHS ověřili, že úklid provozovny byl proveden a k přípravě pokrmů jsou zajištěny čerstvé suroviny. Nepotřebné předměty byly z provozovny odstraněny, osobní oděvy byly odkládány na vyčleněné místo a suroviny k přípravě pokrmů byly řádně skladovány ve skladu potravin na regálech.

 

 

Zpracoval: odbor hygieny výživy a PBU

 

Zpracováno: 30. 10. 2018