Ukončení zpráv o akutních respiračních infekcích

 

Vzhledem k příznivé epidemiologické situaci ukončuje KHS Středočeského kraje pravidelné informace ohledně akutních respiračních onemocnění. Zahajujeme naopak zveřejňování pravidlených informací o vývoji onemocnění spalničkami, a to každý pátek počínaje 4. květnem.