Upozornění pro provozovatele stravovacích zařízení

Vzhledem k tomu, že se ve Středočeském kraji v minulosti objevily případy falešných hygieniků, kteří „kontrolovali“ provozovny stravovacích služeb, připomínáme všem provozovatelům, restaurací, že

 

  • pracovníci KHS se prokazují zásadně služebním průkazem, který si v případě zájmu může provozovatel blíže prohlédnout,

 

  • na kontrolu většinou chodí pracovníci dva a typicky ne před úplným koncem pracovní doby

 

  • z kontroly zhotovují vždy písemný protokol.

 

V případě pochybností by provozovatel měl bezodkladně kontaktovat územní pracoviště KHS a informovat se, zda dotyčný je skutečně zaměstnancem hygieny. Pokud to není z nějakého důvodu možné, pak je nutné obrátit se přímo na Policii ČR.

 

Níže přinášíme vzor služebního průkazu zaměstnance KHS Středočeského kraje:

 

 

 

 

 

V Praze dne 19. 6. 2018

Zpracoval: Ing. Michal Novotný