V asijské restauraci v Příbrami opakovaně zjištěny hrubé hygienické nedostatky!

Na základě podnětu spotřebitele, který se týkal akutních zdravotních potíží po konzumaci pokrmu „rýžové nudle s kuřecím masem“, provedli dne 21. 11. 2016 pracovníci Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územního pracoviště Příbram, další kontrolu v asijské restauraci Gurmet, umístěné v patře Obchodního centra Stavus v Příbrami V, kterou provozuje pan Roman Minařík, IČO 680 35 772.

Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že v provozovně se již opět neuklízí! Zjištění středočeských hygieniků byla vskutku alarmující a zarážející o to víc, že vesměs stejné závady byly v provozovně zjištěny i kontrolou provedenou před třemi týdny, kdy bylo provozovateli nařízeno provést bezodkladnou sanitaci všech provozních prostor restaurace.

 

Povrchy všech podlah byly pokryty vrstvou mastnoty, špínou tmavé barvy a zbytky potravin, omyvatelné povrchy stěn, ale i pracovní a úložné plochy byly znečištěny nánosy mastnoty a organickými zbytky potravin. Vrstvou mastnoty bylo pokryto i veškeré technologické vybavení. V mrazicím zařízení byly uloženy polotovary vlastní výroby, které nebyly označeny v souladu s platnými právními předpisy. V předsíni záchodu skladovány čínské nudle, část potravin nevhodně skladována v šatně pro personál (v regálu hned vedle obuvi).

 

Tentokrát bylo kontrolované osobě zaměstnanci KHS rozhodnutím nařízeno okamžité uzavření provozovny. S provozovatelem restaurace byla projednána potřebná nápravná opatření včetně termínů jejich realizace.

 

Opakovanou hygienickou kontrolou provedenou ve výše uvedené restauraci dne 23. 11. 2016 bylo zjištěno, že ve všech prostorách zařízení byl proveden řádný úklid, obnova omyvatelných povrchů stěn a částečně i vybílení provozovny.  Veškeré potraviny byly skladovány za odpovídajících podmínek. Provozovatel projevil součinnost a přislíbil provést celkovou rekonstrukci zejména zázemí restaurace.
 

Za zjištěné nedostatky bude kontrolované osobě uložen finanční postih ve správním řízení.

 

Zpracoval: odbor hygieny výživy a PBU

Zpracováno: 20. 12. 2016