V Čínské restauraci Hong Kong v Poděbradech byl proveden úklid včetně malování

Dne 20. 3. 2018 provedly pracovnice KHS Územní pracovitě Nymburk plánovanou kontrolu čínské restaurace Hong Kong v Poděbradech. Předmětné zařízení provozuje společnost XIN WAN s.r.o., IČO: 2483805.

 

V provozovně jsou připravovány a podávány pokrmy asijské kuchyně.

 

Pracovnice KHS v provozovně zjistily hrubé porušení základních hygienických předpisů, které mohlo ve svém důsledku vést k ohrožení zdraví spotřebitelů.

 

Shledány byly závažné nedostatky v dodržování zásad provozní hygieny. Provozovna nebyla udržována v čistotě a v dobrém stavu – špinavé podlahy a povrchy v přípravně, skladu a hygienickém zázemí personálu, zejména v hůře přístupných místech. Pod stoly, technologickým vybavením a částečně i na stěnách se nacházela mastná špína, zbytky potravin, prach. Výrazně znečištěné bylo vzduchotechnické zařízení, jehož povrch byl mastný s nalepeným prachem a pavučinami. Na stěnách a stropech byl zjištěn výskyt pavučin a prachu, malba všech prostor byla značně zašlá.

 

V provozovně se také během kontroly nacházely předměty s provozem nesouvisející (nářadí pod pracovním stolem v kuchyni, předměty osobní potřeby).

 

V době kontroly se v mrazicím zařízení skladovaly polotovary vyrobené v kontrolované provozovně a v chladicím zařízení v kuchyni rozpracované pokrmy určené pro přípravu pokrmů. Tyto polotovary a rozpracované pokrmy nebyly žádným způsobem označeny. Navíc nebyly při skladování odděleny suroviny určené k tepelné úpravě a ty, které byly určeny k přímé spotřebě bez tepelného opracování. Kromě toho byly některé chlazené polotovary a rozpracované pokrmy uloženy v nádobách jejichž čistota nebyla na požadované úrovni. Výše uvedené skutečnosti mohly způsobit sekundární kontaminaci potravin a pokrmů a následně i poškození zdraví konzumentů.

 

Vzhledem k výše uvedenému vydali hygienici na místě příkaz k sanitaci všech prostor provozovny a příkaz na vyřazení potravin jiných než bezpečných.

 

 Úklid všech prostor provozovny byl zrealizován během týdne, což bylo dne 28. 3. 2018 ověřeno opakovanou kontrolou. Provozovatel projevil účinnou součinnost a zjištěné závady odstranil včetně vymalování provozovny. Za zjištěné nedostatky byla kontrolované osobě uložena finanční sankce.

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 3. 4. 2018