V Cykloklubu Brdy Nepál v Nepomuku je již uklizeno!

Dne 8. srpna 2018 provedli zaměstnanci Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územního pracoviště Příbram, kontrolu stravovacího zařízení Cykloklub Brdy Nepál v Nepomuku, který provozuje pan Dušan Kolář, IČO 69001642.

 

Jedná se o provozovnu rychlého občerstvení, umístěnou na jedné z frekventovaných brdských cyklotras. Jsou zde podávány nápoje, jednoduché občerstvení připravované převážně z průmyslově vyráběných polotovarů a v letním období je zde prováděno i grilovaní na venkovním grilu.

 

Kontrolou bylo zjištěno, že v provozovně došlo bez předchozího projednání s orgánem ochrany veřejné zdraví k nevhodnému rozšíření činnosti o přípravu polévek a studených pokrmů a s tím spojenou manipulaci s neočištěnou zeleninou (bramborami, cibulí, kořenovou zeleninou apod.), přičemž v provozovně není k dispozici dostatečný pracovní prostor pro skladování, čistění a mytí zeleniny. V zařízení nebylo k dispozici vhodně příslušení na oddělené mytí stolního a provozního nádobí. Přípravna byla vybavena pouze jedním dřezem, chybělo zde i umývadlo na mytí rukou. Část podlahy v kuchyni nebyla opatřena lehce čistitelným povrchem, v prostoru zápultí byly poškozené pracovní  plochy - dřevotřískové desky.

 

Šetřením na místě bylo dále zjištěno, že zejména v prostoru venkovního přístřešku s grilem není prováděn řádný a pravidelný úklid. Pracovní plochy, gril a chladicí zařízení byly pokryty mastnotou, místy i zbytky potravin. Na pultu u grilu byl položen popelník s cigaretovými nedopalky.

 

Na místě byla provozovateli v příkazním řízení nařízena sanitace provozního zázemí a následně byla s provozovatelem zařízení projednána nezbytná nápravná opatření včetně termínů jejich realizace.

 

Kontrolovaná osoba projevila součinnost a ihned po kontrole zajistila provedení řádného úklidu celé provozovny.

 

Opakovanou kontrolou provedenou dne 16. 8. 2018 bylo zjištěno, že nařízené opatření bylo v plném rozsahu splněno.

 

Za zjištěné závady byla provozovateli uložena finanční sankce.

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 28.8.2018