V Hotelu ERMI v Jincích museli provést úklid

Dne 27. 09. 2019 provedli hygienici kontrolu ve stravovacím úseku Hotelu ERMI v Jincích. Hotel s restaurací provozuje společnost ERMIHOTEL s.r.o., IČ 26171155.

 

Zařízení je v provozu od února do listopadu, a to pouze na základě předem dohodnutých objednávek a pořádaných jednorázových akcích (školení, svatby, „teambuilding“ apod.). Při akcích je zajišťováno celodenní stravování; ubytovací kapacita hotelu je pro 30 osob.

 

Kontrolou bylo v zázemí stravovacího úseku zjištěno nedostatečné provádění pravidelného a řádného úklidu. V kuchyni, přípravnách a ve skladech, zejména v těžko přístupných místech za technologickým vybavením a pod regály, byly podlahy a stěny znečištěny špínou tmavé barvy, mastnotou a prachem.  Povrchy technologického vybavení v kuchyni (sporák, chladicí a mrazicí zařízení, pracovní stoly) byly znečištěny mastnotou a zbytky pokrmů, okolí všech dřezů a vodovodní baterie byly silně znečištěny mastným povrchem. Vnitřní i vnější povrchy úložných skříněk, polic, topných těles, nádob na odpad apod. byly znečištěny mastným žlutohnědým povlakem.

 

V kuchyni, komunikační chodbě a v přípravnách byly v  chladicích a mrazicích zařízeních zcela nevhodně uloženy potraviny pro soukromé účely kontrolované osoby. Jednalo se o kozí sýry (bez nabývacích dokladů), zamrazený borůvkový koláč, vánoční cukroví, lívance, hotové pokrmy, syrové maso aj.

 

V chladicím zařízení byly skladovány zbytky potravin, které byly, dle sdělení kontrolované osoby, určené k likvidaci. Některé vykazovaly i senzorické změny (potraviny byly oschlé, okoralé, místy s plísní).

 

Hrubá přípravna brambor a zeleniny nebyla v době kontroly využívána, čištění brambor bylo nevhodně prováděno přímo v kuchyni.  Brambory uloženy v papírové tašce v kuchyni vedle výlevky.

 

Kontrolované osobě bylo zaměstnanci KHS nařízeno provést bezodkladnou sanitaci všech prostor zařízení, okamžité vymístění osobních potravin a všech zbytků potravin včetně nepotřebných předmětů.

 

S provozovatelkou byla projednána potřebná nápravná opatření včetně termínů jejich realizace.

 

Za zjištěné nedostatky byl provozovateli uložen finanční postih.

 

Opakovanou kontrolou provedenou v Hotelu Ermi v Jincích dne 30. 9. 2019 bylo zjištěno, že uložená opatření byla v plném rozsahu splněna.

 

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 21.10.2019