V Kolíně právě probíhá akce Hrou proti AIDS

Ve dnech 14. 5. – 25. 5. 2018 se v Otevřeném klubu Céčko v Kolíně ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje a Domovem dětí a mládeže koná již po sedmnácté tradiční akce s názvem Hrou proti AIDS.

 

Hrou proti AIDS je interaktivní projekt primární prevence HIV/AIDS, jehož cílem je dát mládeže možnost netradičním způsobem, tj. hrou, osvojit si základní znalosti o možnostech přenosu viru HIV, ostatních pohlavně přenosných infekcí, ochraně před nežádoucím těhotenstvím a přemýšlet o vlastních postojích a chování v možných rizikových situacích. Tento projekt je primárně určen pro žáky 2. stupně základních škol (zejména pro 8. a 9. třídy) a žáky středních škol a učilišť.

 

Během následujících 14 dní se projektu zúčastní na 600 žáků z 10 škol, a to Gymnázium Kolín, ZŠ Kolín, ZŠ Starý Kolín, ZŠ Český Brod, ZŠ Plaňany, ZŠ Týnec, ZŠ Kouřim, ZŠ Žiželice, ZŠ Černé Pečky, ZŠ Velim. Školitelskou roli letos přijalo Gymnázium Kolín společně se Střední zdravotnickou školou a vyšší odbornou školou zdravotnickou Kolín.

 

Více o Hře naleznete zde: http://www.aids-hiv.cz/html/hrou-proti-aids.html

 

 

 

 

 

 

16. 6. 2018 Zpracovala: Ing. Iveta Doskočilová