V Občerstvení U Páji v Nové Rabyni byly nalezené nedostatky odstraněny

Dne 8. srpna 2017 provedli středočeští hygienici kontrolu stánku s rychlým  občerstvením - Občerstvení u Páji Nová Rabyně – parkoviště, Slapy nad Vltavou, provozovatel Pavel Luxa , IČ: 71632204.

 

Jedná se o stánek s převažujícím sortimentem rychlého občerstvení a nápojů umístěný v blízkosti přehradní nádrže Slapy. Provedenou kontrolou bylo hygieniky na místě zjištěno, že kromě rychlého občerstvení jsou zde nabízeny i hotové pokrmy (polévky, halušky, obalované smažené pokrmy, domácí moučníky atp.) a točená zmrzlina, ačkoli pro tyto činnosti není stánek vhodně vybaven. Nebyl zde vytvořen prostor pro mytí potravin včetně brambor, přípravu zmrzliny, mytí nádobí a mytí rukou zaměstnanců.  V prostoru stánku byl pouze jeden malý dvojdřez, který sloužil pro všechny prováděné činnosti na provozovně a veškeré pracovní plochy byly zaskládány technologickým vybavením, nádobím a dalšími pracovními pomůckami. V provozovně tak nebyla dodržena správná výrobní praxe.

 

Dále byly v chladicím a mrazicím zařízení v provozovně uskladněné hotové pokrmy a naložené studené lahůdky vlastní výroby, které nebyly označeny datem výroby a spotřeby, a nebylo tak možné určit, kdy byly tyto pokrmy vyrobeny (plněné knedlíky, obalovaný květák, halušky, utopenci, nakládané hermelíny). Ve skladu potravin byly společně s potravinami skladovány znečištěné předměty nesouvisející s provozem.

 

Na základě zjištěných nedostatků bylo provozovateli nařízeno omezení činnosti v rozsahu výroba a příprava točené zmrzliny a teplých pokrmů a jejich uvádění do oběhu.

 

Opakovanou kontrolou provedenou dne 16. srpna 2017 bylo zjištěno, že provozovatel respektuje nařízená opatření, sortiment stánku byl přizpůsoben vybavení stánku a příprava zmrzliny byla přesunuta do nedaleké provozovny provozovatele, která je k této činnosti vhodně vybavena. Za zjištěné závady byla provozovateli uložena finanční sankce.

 

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 18. 9. 2017