V Obecní restauraci v Opolanech museli provést sanitaci

Dne 14. 3. 2018 provedli středočeští hygienici kontrolu v Obecní restauraci v obci Opolany. Provozovatelem uvedeného zařízení je pan Václav Veselý, IČO: 45824231.

 

Bohužel už při vstupu bylo zřejmé, že čistota v provozovně není na požadované úrovni udržována už delší čas, neboť již v odbytové místnosti se na parapetu okna ve výčepu nacházel prach a uhynulý hmyz.

 

I zázemí provozovny vykazovalo závažné nedostatky v dodržování zásad provozní i osobní hygieny. V prostorách sloužících k manipulaci s potravinami, k přípravě pokrmů a ke skladování se na stropech, stěnách a jejich obkladech nacházela stará zaschlá špína, prach, černé pavučiny. Na podlahách a na vybavení (dveře, vypínače, technologické vybavení vně i uvnitř) byly v době kontroly zbytky potravin, mastnota, stará zašlá špína. Masivní výskyt nečistot se nacházel zejména v  hůře přístupných místech – pod stoly a technologickým vybavením.

 

V provozovně byly zjištěny také stavebně-technické závady. Senzor bezdotykové baterie u umyvadla v kuchyni sloužícího k mytí rukou osob, které se podílejí na přípravě pokrmů, byl nefunkční, takže nebyla k dispozici tekoucí voda. Dále nebyly u umyvadla na WC personálu k dispozici jednorázové ručníky a prostředek na mytí rukou, umyvadlo bylo navíc používáno k odkládání šatstva.

 

V chladicím zařízení, které nebylo udržováno v čistotě, se společně se surovinami určenými k přípravě pokrmů skladovaly pokrmy, které přítomný kuchař označil za odpad určený k likvidaci.

 

Dále se, v době kontroly, v mrazicím zařízení skladovalo hovězí a vepřové maso bez označení, a proto nebylo možno zkontrolovat jeho datum spotřeby a původ.  Současně byly v lednici umístěné v kuchyni a sloužící pro skladování surovin určených k přípravě pokrmů, zjištěny originálně balené potraviny s prošlým datem použitelnosti.

 

Vzhledem k výše uvedenému vydali hygienici na místě příkaz k sanitaci celé provozovny a byla nařízena likvidace neznačených polotovarů a prošlých potravin včetně hotových pokrmů označených jako odpad.

 

K nápravě neutěšeného stavu provozovny došlo během týdne, což bylo dne 14. 3. 2018 ověřeno opakovanou kontrolou provozovny. Provozovatel prokazatelně závady odstranil a zajistil tekoucí vodu u umyvadla v kuchyni. Za zjištěné nedostatky byla kontrolované osobě uložena finanční sankce.

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 23.3.2018