V Pivnici Pod Lipou v Příbrami je již uklizeno

Na základě podnětu spotřebitele, který upozorňoval na nevyhovující hygienické podmínky a porušování zákazu kouření v provozovně stravovacích služeb, provedli dne 2. 3. 2018 zaměstnanci Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územního pracoviště Příbram ve spolupráci s Policií ČR kontrolu v provozovně Pivnice Pod Lipou v Příbrami II, jejímž provozovatelem je pan Vítězslav Hodys,  IČO 71478876.

 

Jedná se o pivnici s odpoledním a večerním provozem, ve všední dny jsou zde podávány většinou jen studené pokrmy, nebo minutkové pokrmy připravované z průmyslově vyráběných polotovarů; o víkendech jsou zde připravovány řízky, bramboráky a hovězí „tatarák“.

 

U vstupních dveří byla provozovna označena grafickou značkou „zákaz kouření“, kontrolou nebylo zjištěno porušování zákazu kouření. Dle sdělení obsluhy, návštěvníci pivnice kouří ve venkovním prostoru, u zadního vchodu do provozovny, kde je umístěn popelník.

 

Šetřením bylo zjištěno, že v prostorách pivnice, zejména v kuchyni, není prováděn řádný a pravidelný úklid.  Podlahy, keramické obklady stěn, boční stěny pracovních stolů, technologické vybavení, hlavně v těžko přístupných místech byly znečištěny mastnotou, prachem a přilepenými zbytky potravin včetně syrového masa. Pod umývadlem v přípravně pokrmů byly na podlaze poházeny textilie (znečistěné hadry a utěrky), prázdné PET lahve, zaprášené prázdné 3 litrové sklenice.  Koše na odpadky v kuchyni i zápultí baru byly nezakryté, odpadky uloženy v otevřeném igelitovém pytli. Přímo v prostoru kuchyně byla prováděna zcela nevhodně manipulace s neočištěnými bramborami (v době kontroly uloženy v otevřeném kbelíku pod dřezem na mytí nádobí). 

 

Zcela znemožněno bylo používání hygienického zařízení pro personál (WC kabina s umývadlem), hned u dveří byly umístěny kbelíky s úklidovými prostředky, mop na vytírání podlahy, u záchodové mísy chybělo prkénko a v umývadle byly položeny součástky použité na opravu splachování WC.

 

S provozovatelem zařízení byla ihned projednána nezbytná nápravná opatření a příkazem mu bylo nařízeno provést bezodkladnou sanitaci všech prostor pivnice. Do doby odstranění závad byl v provozovně pozastaven výkon činnosti spočívající v zákazu manipulace s neočištěnou zeleninou.

 

Kontrolovaná osoba projevila součinnost a okamžitě po kontrole byl zahájen úklid spočívající v důkladném vyčištění a umytí všech prostor zařízení. 

 

Opakovanou kontrolou provedenou hygieniky dne 14. 3. 2018 bylo ověřeno, že nařízená opatření byla splněna. Byl proveden řádný úklid všech prostor stravovacího zařízení, byl odstraněn nepotřebný inventář, zprovozněno hygienické zařízení pro personál a k přípravě pokrmů používána výhradně předčištěná nebo plodová zelenina.

 

Za zjištěné závady byla provozovateli uložena finanční sankce.

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 19. 3. 2018