V provozovně Donut Café v Benešově nebyly zajištěny základní hygienické podmínky

Dne 11. 10. 2018 provedli středočeští hygienici z územního pracoviště v Benešově kontrolu provozovny Donut Café v Benešově, kterou začal provozovat nový provozovatel, pan Jakub Mikunda, IČO: 01115278.

 

Provozovna byla schválena jako kavárna a provozovatel zde nabízí donuty různých příchutí vlastní výroby, nápoje vyráběné z čerstvého ovoce a zeleniny a další studené a teplé nápoje.

 

Na místě byly zjištěny závažné nedostatky týkající se provozní hygieny a celkového dispozičního uspořádání a vybavení provozovny. Pracovní plochy v zápultí, kde provozovatel prováděl veškerou přípravu potravin, pokrmů a nápojů, byly značně znečištěné mastnotou, zašlými skvrnami, rovněž velmi znečištěné byly povrchy výrobního zařízení - pečících forem a výrobníku kynutého těsta a podlaha v celém prostoru byla zašlapaná, znečištěná mastnotou, zašlou špínou a zbytky potravin. Přípravna nebyla ke svému účelu vůbec využívána. Nebyla vybavená žádnými pracovními úseky a sloužila jako odkladiště prázdných krabic a pro úschovu jízdního kola. Proto veškeré činnosti včetně těch rizikových byly prováděny na malých znečištěných plochách v zápultí (např. loupání, čištění, krájení ovoce a zeleniny na přípravu nápojů, výroba těsta na donuty za použití syrových slepičích vajec, jejich pečení, příprava ovocných polev, apod.), přičemž v zápultí byl na vše k dispozici pouze jeden malý dřez a nebylo zde ani umyvadlo na mytí rukou. Vyrobená těsta nebyla značena daty výroby a spotřeby, chladicí zařízení nebyla vybavena teploměry.

 

Provozovatel také opomněl u vstupu označit provozovnu grafickou značkou „kouření zakázáno“ a umístit v provozovně zjevně viditelný text zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let.

 

Vzhledem ke zjištěným závadám nařídili hygienici bezodkladné pozastavení činnosti spočívající v manipulaci se syrovými vejci, výrobě donutů a přípravě nečištěné zeleniny a ovoce a současně okamžitou sanitaci provozovny včetně povrchů všech zařízení.

 

Provozovatel si svá pochybení uvědomil a neprodleně začal s řádným úklidem a v krátkém termínu vhodně dovybavil zázemí provozovny, což bylo hygieniky ověřeno dne 15. 10. 2018. 

 

Za zjištěné závady byla kontrolované osobě uložena finanční sankce.

 

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

 

Zpracováno: 31. 10. 2018