V provozovně Restaurace Nad Hradem Křivoklát byly zjištěny hrubé hygienické nedostatky

Kontrola restaurace Nad Hradem, kterou provozuje Ivana Císařová, IČO 03588858, vykonaná dne 8. 3. 2018 byla pro středočeské hygieniky velmi nemilým překvapením.

 

Jedná se o provozovnu vyvařující. Podávají se zde hotové pokrmy, minutkové pokrmy, výrobky studené kuchyně a jsou poskytovány nápoje teplé, studené, rozlévané a čepované. Dále je prováděn prodej originálně balených pochutin.

 

Provedenou kontrolou byly zjištěny hygienické nedostatky v provádění pravidelného a řádného úklidu, ve skladování potravin a pokrmů a v manipulaci s odpady.

 

Závažné pochybení se týkalo nevyhovující provozní čistoty kuchyně a přilehlých potravinářských prostor -  zašlou, mastnou špínou byly znečištěny povrchy podlah, technologické vybavení (úložné police pracovních stolů, umyvadla na mytí rukou, mrazicí zařízení) a instalace. Mražené polotovary a zchlazené pokrmy vyrobené v provozovně nebyly opatřeny povinným značením. V provozovně docházelo k hromadění potravinářského odpadu.  

 

Vzhledem k závažným pochybením kontrolované osoby, přistoupili hygienici k nařízení sanitace všech neudržovaných prostor provozovny. Kontrolovaná osoba zařízení vyvinula maximální součinnost, a ihned zahájila potřebná nápravná opatření. 

 

Opakovanou kontrolou provedenou dne 9. 3. 2018 bylo hygieniky ověřeno, že nařízené opatření bylo splněno. Za zjištěné závady byla kontrolované osobě uložena finanční sankce.

 

 

Zpracoval: odbor hygieny výživy a PBU

Zpracováno: 19. 3. 2018