V provozovně restaurace U Kovářů v Benešově byla nařízena sanitace

Dne 6. 4. 2018 provedli středočeští hygienici kontrolu v provozovně restaurace U Kovářů v Benešově, kterou provozuje pan Jan Böhm, IČO 68390301.

 

Provozovna je umístěna v centru města a nabízí hotové teplé pokrmy na denní polední nabídku a také minutkové pokrmy.

 

Provedenou kontrolou byly zjištěny hygienické nedostatky zejména v provádění pravidelného úklidu skladu potravin a zařízení kuchyně. Ve skladu potravin bylo uloženo velké množství různých předmětů nesouvisejících s činností, byly zde odloženy papírové krabice, proložky od vajec, časopisy, na podlaze umístěné různé nářadí v přepravkách, prázdné PET obaly, zavařovací sklenice, elektrické kabely a také oděvy a obuv zaměstnanců, přičemž v regálech se skladovaly potraviny. Plynový sporák v kuchyni byl značně znečištěn mastnotou a napečenými zbytky pokrmů a v části stropu  kuchyně se vyskytovala černá plíseň. U umyvadel na mytí rukou byly k dispozici pouze mokré látkové ručníky, což jsou naprosto nevhodné prostředky na hygienické osoušení rukou.

 

Kromě výše uvedených závad v provozní hygieně byly během kontroly zjištěny nevyhovující podmínky při skladování potravin a polotovarů (nevhodné teploty prostředí, skladování slepičích vajec společně s přílohovou zeleninou, neoznačení polotovarů datem výroby a spotřeby) a taktéž byly v provozovně nalezeny potraviny s prošlým datem použitelnosti.

 

Na místě bylo nutné nařídit nezbytná nápravná opatření spočívající v nařízení bezodkladné sanitace všech neudržovaných prostor provozovny a nařízení  likvidace potravin jiných než bezpečných (s prošlým datem použitelnosti).

 

Opakovanou kontrolou provedenou dne 19. 4. 2018 bylo hygieniky ověřeno, že nařízená opatření byla splněna. Provozovatel projevil účinnou součinnost a závady odstranil. Za zjištěné závady byla provozovateli uložena finanční sankce.

 

 Zpracoval: odbor hygieny výživy a PBU

Zpracováno: 15. 5. 2018