V provozovně s občerstvením u tenisových kurtů v Sedlčanech byl proveden řádný úklid

Dne 10. 10. 2018 provedli zaměstnanci Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územního pracoviště Příbram, kontrolu v provozovně Občerstvení situované u tenisových kurtů v Sedlčanech.  Toto sezónní zařízení má v pronájmu pan Roman Šneller,  IČO 70711089. Jsou tu nabízeny nápoje a jednoduchá jídla, převážně připravovaná z polotovarů. Při jednorázových akcích (turnaje) je zde navíc prováděno grilování masa či uzenin na venkovním plynovém grilu.

 

Kontrolou provozního zázemí provozovny občerstvení bylo zjištěno, že zde není prováděn řádný a pravidelný úklid.   Ve všech prostorách občerstvení byly povrchy podlah, zejména v těžko přístupných místech, znečištěny směsí prachu a mastnoty, za technologickým zařízením se nacházely drobky potravin se zažloutlým mastným povlakem. Fritovací zařízení a omyvatelné stěny v jejich okolí byly znečištěné zaschlou mastnotou. Dno mrazicího zařízení umístěného ve skladu nápojů bylo znečištěno vysypanými zbytky potravin a tekutinou červené barvy (údajně rozteklou zmrzlinou) a jeho stěny byly pokryty silnou námrazou. V chladicím a mrazicím zařízení byly zcela nevhodně společně uloženy osobní potraviny kontrolované osoby s potravinami určenými pro provoz občerstvení.  Některé potraviny byly nevhodně skladovány (v rozporu s teplotními podmínkami stanovenými výrobcem) a navíc byly i s prošlým datem použitelnosti.

 

Provedenou kontrolou byly zjištěny nedostatky v poskytování informací spotřebiteli týkajících se alergenů obsažených v nabízených pokrmech a nápojích.

 

S provozovatelem zařízení byla projednána nezbytná nápravná opatření a na místě bylo nařízeno provést sanitaci všech provozních prostor občerstvení.

 

Kontrolovaná osoba ihned po kontrole zahájila úklid spočívající v důkladném vyklizení, vyčištění a umytí všech prostor zařízení, což bylo i doloženo fotodokumentací. Provoz občerstvení byl k 15. 10. 2018 ukončen.

 

Za zjištěné závady byl provozovateli uložen finanční postih.

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 29. 10. 2018