V restauraci Hacienda v Kladně je opět uklizeno

V rámci šetření na základě plánu kontrol, provedli dne 13. 3. 2018 pracovníci KHS kontrolu v provozovně restaurace Hacienda v Kladně, provozovatelka Jitka Jermanová, IČO 44713789 a zjistili, že čistota byla v provozovně dlouhodobě zanedbávaná. V době kontroly byl omyvatelný povrch podlahy znečištěn špínou, prachem a zbytky surovin, pod pracovními stoly a v okolí technologického vybavení, oprýskaný byl i povrch stěn a některých dalších zařízení.

 

Protože tak mohlo dojít k ohrožení zdraví konzumentů, byla nařízena sanitace prostor provozovny a byla uložena finanční sankce. Provozovatelka při následném jednání doložila fotodokumentací, že úklid provozovny byl proveden. Při následné kontrole však bylo zjištěno, že úklid byl proveden nedostatečně. Při další kontrole, teprve po provedení generálního úklidu, byla úroveň provozní čistoty v provozovně shledána jako vyhovující.

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 11. 6. 2018