V Restauraci Nádraží v Příbrami byl proveden řádný úklid

Dne 11. září 2018 provedli zaměstnanci Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územního pracoviště Příbram, kontrolu Restaurace Nádraží v Příbrami, kterou provozuje pan Pavel Hodík, IČO 45084734. Kontrola byla provedena na základě podnětu spotřebitele, který poukazoval na nevyhovující provozní hygienu ve výše uvedené provozovně, zejména však na špínu a nepořádek na záchodech pro návštěvníky restaurace.

 

Restaurace je umístěna v budově vlakového nádraží v Příbrami, v současné době se zde nevaří; prováděn pouze výčep piva, prodej rozlévaných lahvových nápojů a příprava teplých nápojů.

 

Kontrolou bylo zjištěno, že v prostoru kuchyně se snad vůbec neuklízí. Vlastní kuchyň připomínala skladiště! Na podlaze, na pracovních plochách a v úložných policích bylo uloženo velké množství věcí nesouvisejících s provozem (časopisy, kartonové krabice, velké množství úklidových prostředků, kbelíků, malířské potřeby, stěrka, štětce aj.).

 

Technologické vybavení a pracovní plochy byly znečištěny mastnotou, prachem a nalepenými zbytky potravin. Některé vnitřní vybavení kuchyně bylo silně zrezivělé, oprýskané omyvatelné nátěry. Podlaha byla místy doslova černá! V kuchyni, v chladicím a mrazicím zařízení, uloženy osobní potraviny provozovatele.

 

Záchody pro zákazníky byly ve špatném stavebně-technickém stavu, navíc byly silně znečištěné a poškozené vnitřní zařizovací předměty (záchodová prkénka, ohřívače vody, nádržky na splachování).

 

Na místě byla provozovateli nařízena sanitace celého provozního zázemí restaurace, včetně provedení úklidu na hygienickém zařízení pro spotřebitele a okamžité odstranění věcí nesouvisejících s provozem.

 

S provozovatelem zařízení byla projednána nezbytná nápravná opatření. Kontrolovaná osoba projevila součinnost, ihned po kontrole zajistila provedení úklidu celé provozovny včetně vymístění věcí nesouvisejících s provozem.

 

Opakovanou kontrolou provedenou dne 18. 09. 2018 bylo zjištěno, že zjištěné závady byly odstraněny.

 

Provozovateli byla za zjištěné nedostatky uložena finanční sankce.

 

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 4. 10. 2018