V restauraci Savoy v Poděbradech je opět uklizeno

Dne 12. 10. 2017 provedli středočeští hygienici kontrolu v restauraci Savoy, která se nachází na náměstí lázeňského města Poděbrady. Provozovatelem uvedeného zařízení je Muhamer Osmanoski, IČO: 67905820.

 

Kontrola byla učiněna na základě podnětu stěžovatele, který byl na KHS doručen 11. 10. 2017 a týkal se provozní hygieny, křížení činností, zapáchajícího pokrmu a nevyhovujícího hygienického zařízení pro hosty.

 

Pracovnice KHS v provozovně zjistily, že podnět je zcela oprávněný, neboť kontrolou této provozovny bylo zjištěno hrubé porušení základních hygienických předpisů, které mohlo ve svém důsledku vést k ohrožení zdraví spotřebitelů.

 

Shledány byly závažné nedostatky v dodržování zásad provozní i osobní hygieny. Provozovna nebyla udržována v čistotě a v dobrém stavu. Zjištěny byly špinavé podlahy v kuchyni a skladu, zejména v  hůře přístupných místech. Pod stoly a technologickým vybavením se nacházela mastná špína, zbytky potravin, zateklý olej, prach. Na stěnách a stropech byl zjištěn výskyt pavučin a prachu, malba kuchyně byla zašlá, místy poškozená. V provozovně byly zjištěny také stavebně-technické závady. Nebyl zajištěn přívod tekoucí teplé vody u umyvadla v kuchyni sloužícího k mytí rukou osob, které se podílejí na přípravě pokrmů a u umyvadla nebyly k dispozici jednorázové ručníky. Dále byly poškozeny obklady stěn v kuchyni u vstupu do skladu potravin a poškozená dlažba na schodech vedoucích z kuchyně do skladu, takže tyto povrchy nebylo možno udržovat v čistotě.

 

V chladicím zařízení se společně se surovinami určenými k přípravě pokrmů skladovaly pokrmy, které přítomný kuchař označil za odpad určený k likvidaci.

 

Dále se, v době kontroly, v mrazicím zařízení skladovalo větší množství syrového masa bez označení, a proto nebylo možno zkontrolovat jeho datum spotřeby a původ.

 

Současně byly v lednici a v mrazicím zařízení, umístěném v kuchyni a sloužícím pro skladování surovin určených k přípravě pokrmů, zjištěny originálně balené potraviny, značené výrobcem, s prošlým datem použitelnosti (kuřecí řízky, hovězí sekané maso, syrová chlazená vejce, sýr mozzarella).

 

V části kuchyně vyčleněné pro mytí nádobí se v době kontroly skladoval pod odkládací plochou použitý olej z fritéz a dále zbytky pokrmů, vše v neuzavíratelných nádobách. S ohledem na zápach z tohoto odpadu lze usuzovat, že nebyl odstraňován z prostoru manipulace s potravinami co nejrychleji. Navíc zápach z kuchyně bylo cítit i ve vstupní chodbě restaurace.

 

Vzhledem k výše uvedenému vydali hygienici na místě příkaz k okamžitému pozastavení výkonu činnosti spočívajícím v přípravě a podávání pokrmů, a to až do doby odstranění zjištěných závad. Dále byla nařízena likvidace neznačených polotovarů a prošlých potravin včetně hotových pokrmů označených jako odpad.

 

K nápravě neutěšeného stavu provozovny došlo během týdne, což bylo dne 17. 10. 2017 ověřeno opakovanou kontrolou provozovny. Provozovatel projevil účinnou součinnost a nedostatky odstranil včetně provedení stavebních prací. Za zjištěné nedostatky byla kontrolované osobě uložena sankce.

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 25. 10. 2017