V restauraci Záložna v Nymburce se zlepšila úroveň čistoty

Dne 12. 6. 2018 provedly pracovnice KHS Územní pracovitě Nymburk plánovanou kontrolu restaurace Záložna v Nymburce. Předmětné zařízení provozuje společnost CROATA s.r.o., IČO: 27119952.

 

Uvedená restaurace je umístěna na náměstí Přemyslovců a její interiér je zajímavý tím, že návštěvníci mají možnost vidět i pivní tanky, které jsou umístěny za skleněnou stěnou za výčepem. Zároveň patří tato restaurace k tradičním pohostinským zařízením ve městě.

 

Pracovnice KHS proto překvapilo, že v zázemí provozovny shledaly hrubá porušení základních hygienických předpisů.

 

Shledány byly závažné nedostatky v dodržování zásad provozní hygieny. Provozovna nebyla udržována v čistotě a v dobrém stavu – špinavé povrchy technologického vybavení včetně chladicího zařízení v kuchyni i skladových prostorech mastnou špínou, zbytky potravin, prachem. Výrazně znečištěné bylo vzduchotechnické zařízení, jehož povrch byl mastný s nalepeným prachem a pavučinami. Také čistota výrobníku ledu v zápultí nebyla na požadované úrovni. Uvnitř výrobníku se nacházel vodní kámen s vrstvou tmavé špíny, z čehož vyplynulo, že sanitace výrobníku není prováděna pravidelně.

 

V kuchyni se také během kontroly nacházely předměty s provozem nesouvisející (krabice od bot, dřevěná bedna, drogistické potřeby a předměty osobní potřeby).

 

V době kontroly se v mrazicím zařízení skladovaly polotovary, vyrobené v provozovně a v chladicím zařízení v kuchyni rozpracované pokrmy, určené pro přípravu pokrmů. Tyto polotovary a rozpracované pokrmy nebyly žádným způsobem označeny a nebylo tedy možné určit jejich datum spotřeby.

 

Kromě výše uvedeného nepořádku bylo během kontroly zjištěno klamání spotřebitelů. Provozovatel v nabídkovém listu uváděl ve složení některých pokrmů použití jiných surovin než těch, které byly v době kontroly skladovány v provozovně a byly určeny k použití ve stravovací službě.

 

Vzhledem k výše uvedenému vydali hygienici na místě příkaz k sanitaci výrobníku ledu a prostoru kuchyně uvedené provozovny.

 

Provedení této sanitace bylo prověřeno opakovanou kontrolou dne 21. 6. 2018, kdy bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba projevila účinnou součinnost a zajistila úklid kuchyně včetně technologického vybavení a odstranila předměty s provozem nesouvisející.

 

Za zjištěné nedostatky byla kontrolované osobě uložena finanční sankce.

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 11. 7. 2018