V Zámecké pizzerii v Lešanech byly zjištěny hygienické nedostatky

Dne 22. 2. 2018 provedli středočeští hygienici kontrolu v provozovně Zámecká pizzerie Lešany, kterou provozuje pan Petr Ludvík, IČO 76546144.

 

Provozovna nabízí kromě pizzy také hotové teplé pokrmy na polední menu a minutkové pokrmy.

 

Provedenou kontrolou byly zjištěny hygienické nedostatky zejména v provádění pravidelného a řádného úklidu kuchyně. Zaměstnanci nezvládali umývat a uklízet nádobí - neumyté gastronádoby, kastroly i se zbytky pokrmů a další pracovní pomůcky byly odkládány v kuchyni na pracovní stoly, židli a znečištěnou podlahu, kde byly odkládány také různé kbelíky, plechovky, přepravky, otevřené nádoby s odpadem, ale také originální balení potravin. Umyté nádobí bylo odkládáno na police překryté mastnými ubrusy a část čistého nádobí byla také uložena přímo na podlaze. V tomto nevyhovujícím prostředí probíhala v kuchyni veškerá příprava a zpracování surovin, potravin, pokrmů a jejich výdej spotřebitelům. Pro mytí rukou nebyl k dispozici u umyvadla v kuchyni žádný mycí prostředek a personální zázemí pro zaměstnance – šatna a WC, bylo velmi neudržované.

 

V chladicích a mrazicích zařízeních byly také nalezeny potraviny s prošlým datem použitelnosti, potraviny neznámého původu (maso, masné výrobky), některé polotovary vlastní výroby nebyly nijak označeny, nebylo tak možno určit, kdy byly vyrobeny a jakou mají dobu použitelnosti. Potraviny byly rovněž nevhodně skladovány v znečištěném chladicím a mrazicím zařízení tak, že se mohly vzájemně negativně ovlivnit (např. syrové maso s rozbaleným lesním ovocem).

 

Na místě bylo nařízeno provést nezbytná nápravná opatření spočívající ve vyřazení  potravin jiných než bezpečných (s prošlým datem použitelnosti a neznámého původu), provedení bezodkladné sanitace všech neudržovaných prostor provozovny.

 

Opakovanou kontrolou provedenou dne 2. 3. 2018 bylo hygieniky ověřeno, že nařízená opatření byla splněna.

 

Za zjištěné závady byla provozovateli uložena finanční sankce.

 

Zpracoval: odbor hygieny výživy a PBU

Zpracováno: 5. 4. 2018