Ve stánku s občerstvením u tenisových kurtů v Březnici je již uklizeno

Dne 19. 6. 2018 provedli zaměstnanci Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územního pracoviště Příbram, kontrolu v provozovně občerstvení situovaného u tenisových kurtů v Březnici.  Toto zařízení má v pronájmu paní Petra Janošcová,  IČO 05027136.

 

Jedná se o v současné době sezónní provozovnu rychlého občerstvení, která je v provozu v pracovní dny v odpoledních hodinách a o víkendu, během tenisových zápasů a tréninků. Jsou zde nabízeny nápoje a jednoduchá jídla, převážně vyráběná z polotovarů.

 

Kontrolou prodejního zařízení bylo zjištěno, že zde není prováděn řádný a pravidelný úklid.   Ve všech prostorách občerstvení byly povrchy podlah znečištěny skvrnami tmavé barvy, za technologickým zařízením prachem a drobky potravin. V provozním zázemí objektu bylo uloženo velké množství věcí nesouvisejících s provozem (ve skladu nápojů plyšové hračky, stolní hry, tenisové rakety; dále v úseku šatny pro personál byly poházeny osobní oděvy provozovatelky i jejích rodinných příslušníků). V chladicím zařízení byly zcela nevhodně společně uloženy osobní potraviny kontrolované osoby s potravinami určenými pro provoz občerstvení.  V době kontroly byly v prostoru přípravny přeplněny odpadkové koše tak, že obsah nádob přepadával až na podlahu.  V kuchyni na podlaze byla položena neočištěná zelenina (cibule, česnek), ve skladu mezi čisticími prostředky skladovány potraviny (hořčice, cukrovinky, káva).

 

Provedenou kontrolou byly dále zjištěny nedostatky v poskytování informací spotřebiteli týkající se alergenů obsažených v nabízených pokrmech a nápojích.

 

S provozovatelkou zařízení byla projednána nezbytná nápravná opatření a na místě jí bylo nařízeno provést sanitaci všech provozních prostor občerstvení a vyklizení nepotřebného inventáře.

 

Kontrolovaná osoba ihned po kontrole zahájila úklid spočívající v důkladném vyčištění a umytí všech prostor zařízení. 

 

Opakovanou kontrolou provedenou hygieniky dne 27. 06. 2018 bylo ověřeno, že nařízené opatření bylo v plném rozsahu splněno.

 

Za zjištěné závady byl provozovatelce uložen finanční postih.

 

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 12.7.2018