Ve stánku u Alberta v Nymburce provozovatel nezajistil základní hygienické podmínky

Nymburští hygienici zcela náhodou zjistili, že se na parkovišti u hypermarketu Albert v Nymburce objevil nový stánek s nápisem „Palačinky“. Vzhledem k tomu, že zahájení činnosti stánku nebylo provozovatelem oznámeno, provedli pracovníci KHS urychleně kontrolu tohoto zařízení dne 23. 4. 2018.

 

Kontrolou bylo zjištěno, že uvedený stánek provozuje obchodní společnost Green Pet Planet s.r.o. se sídlem v Praze 1, IČO: 06533141.

 

Kontrola byla zaměřena na plnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů, zejména na dodržování zásad provozní a osobní hygieny, způsob výroby palačinek, skladování, ochranu potravin před možnou kontaminací, na dostupnost informací o obsahu alergenů v podávaných pokrmech a nápojích aj.

 

V době kontroly byl ve stánku připravován a podáván následující sortiment: palačinky (na slaný a sladký způsob), zapékané bagety, párek v rohlíku, hot dog a nápoje.

 

Kontrolou hygienici zjistili, že se provozovna nenachází v čistotě a dobrém stavu.  Byly shledány nedostatky v dodržování zásad provozní hygieny – podlaha ve stánku nebyla řešena jako snadno omyvatelná (dřevěná) a v době kontroly byla znečištěná zaschlými skvrnami a prachem. Také čistota pracovní plochy a technologického vybavení nebyla na požadované úrovni.

 

Dále bylo zjištěno, že je ve stánku k dispozici 1 dřez s přívodem pouze studené vody, ačkoli se zde vykonávají činnosti epidemiologicky závažné (výroba palačinek a baget, ohřev uzenin, příprava nápojů…). Zároveň bylo zjištěno, že se k přípravě a zdobení palačinek v době kontroly používala syrová vejce, která se řadí k vysoce rizikovým potravinám v souvislosti s možností výskytu patogenních organismů.  Pro manipulaci s uvedenou rizikovou surovinou nebyly ve stánku zajištěny odpovídající podmínky, tj. mytí rukou personálu, podílejícího se na přípravě pokrmů a mytí provozního nádobí. Navíc nebyl v době kontroly k dispozici původní obal od vajec, skladovaných v chladicím zařízení.

 

Z vyjádření obsluhujícího personálu též vyplynulo, že nemá k dispozici vyčleněný záchod s možností mytí rukou.

 

Mezi povinnosti provozovatele patří také sdělit či viditelně zpřístupnit informace o konkrétní látce (alergenu) přítomné v nabízených a podávaných pokrmech včetně nápojů. V době kontroly nebyli spotřebitelé žádným způsobem o obsahu alergenů v podávaných pokrmech informováni.

 

Vzhledem k výše uvedenému vydal OOVZ příkaz k okamžitému uzavření provozovny a to až do doby odstranění všech zjištěných nedostatků.

 

Dne 25. 4. 2018 byla provedena v zařízení opakovaná kontrola, kdy pracovnice KHS zjistily, že celá provozovna byla uklizena, na podlahu bylo položeno lino.  Provozovatel zajistil ve stánku dvoudřez s přívodem tekoucí teplé a studené vody, jehož jedna část slouží k mytí rukou a vybavil ho prostředky na mytí a hygienické osušení rukou.  Provozovatel zajistil možnost používání vyčleněného záchodu pro personál v objektu hypermarketu a obsluha má k dispozici informace o alergenech ve všech podávaných pokrmech. Provozovatel současně s uvedenými změnami upustil od používání syrových vajec k přípravě těsta a ke zdobení slaných palačinek.

 

Z výše uvedeného vyplývá, že všechny nedostatky, které vedly OOVZ k okamžitému uzavření provozovny byly odstraněny a zařízení je opět v provozu. Za zjištěné nedostatky bude kontrolované osobě uložena finanční sankce.

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 27. 4. 2018