Ve stravovacím úseku Rekreačního střediska Orlík – Loužek, Struhy II, je již uklizeno

Na základě podnětu spotřebitele k prošetření hygienických podmínek, provedli dne 26. 05. 2016 zaměstnanci Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územního pracoviště Příbram, kontrolu stravovacího úseku Rekreačního střediska Orlík – Loužek, Struhy II, jehož provozovatelem je společnost Hadan s.r.o. se sídlem ve Zbenicích, IČO 26692716.

 

Jedná se o rekreační středisko situované v krásném prostředí lesů lemujících břehy Orlické přehrady. V tomto období je rekreační zařízení využíváno převážně pro konání dětské rekreace, škol v přírodě. V letních měsících zde probíhá i rodinná rekreace, individuální pobyty, školení. Návštěvníkům je nabízena možnost zajištění celodenního stravování.

 

Provedenou kontrolou byly zjištěny závady v provozní hygieně, v provozovně nebyl prováděn řádný a pravidelný úklid, povrchy podlah, stěn (zejména v těžko přístupných místech, za technologickým vybavením) byly znečištěny špínou tmavé barvy, organickými zbytky potravin, zaschlou mastnotou, na stěnách a stropě v některých místech patrný výskyt plísně černé barvy. Také vnitřní vybavení kuchyně (pracovní stoly, regály) včetně technologického vybavení (universální robot, trouby apod.) bylo ve špatném stavu - místy poškozené (prohnilé pracovní desky, oprýskané omyvatelné nátěry) a také znečištěné (povrchy zažloutlé s mazlavou špínou).

 

Další závady byly zjištěny ve skladovacích podmínkách potravin (skladování vajec při nevhodných teplotách, v chladícím zařízení uloženy vzájemně neslučitelné druhy potravin - syrové kuřecí maso společně s uzeninami, neočištěná zelenina uložena v prostoru skladu suchých potravin). Rozpracované pokrmy připravované v provozovně nebyly odpovídajícím způsobem značeny (datem výroby a spotřeby) a tudíž nešlo jednoznačně určit, kdy byly vyrobeny. Velké množství nádob s organickým odpadem (zbytky jídel) bylo umístěno v prostoru úklidové komory. Kbelíky byly přeplněné, nezakryté, na zbytcích místy vyrůstala masivní zelená plíseň.

 

Kontrolované osobě bylo pracovníky KHS nařízeno provést bezodkladnou sanitaci všech prostor zařízení. Provozovatel ihned po kontrole zahájil potřebný úklid, bylo provedeno bílení některých místností a obnova omyvatelných nátěrů stěn i technologického vybavení. S provozovatelem rekreačního střediska byla dále projednána potřebná nápravná opatření, včetně termínů jejich realizace. Za zjištěné nedostatky mu byl uložen finanční postih. Opakovanou kontrolou provedenou dne 07. 06. 2016 ve stravovacím úseku Rekreačního střediska Orlík – Loužek, Struhy II, bylo zjištěno, že nedostatky byly odstraněny.

 

Zpracoval: odbor hygieny výživy a PBU

Zpracováno: 13. 6. 2016